Kdo nechtěl být Mikuláši neustále v patách, mohl si pokoupit nejrůznější výrobky u stánků, které byly rozmístěné po chodbách takřka celé školy nebo mohl shlédnout ukázku kovářského řemesla na tamním dvoře. Pro štěstí do následujícího roku si mohli zájemci od nich zakoupit i podkovu.