Plán oprav historické romantizující dominanty vobci má už majitel hotový.

„Letos chci udělat nová okna vkapli a ve věži. Rád bych také pokračoval vrenovaci fresky vkapli, opravil komín a střechu východního křídla zámku,“ přiblížil Sviták, který do rekonstrukce objektu během jedenácti let investoval už osm a půl milionukorun.

„Práce vpozitivním smyslu ovlivní také to, zda se mi podaří úspěšně získat některý zgrantů na záchranu památky,“ doplnil.

Vloňském roce khistorické nemovitosti přikoupil také nedalekou bývalou dřínovskou tvrz. „Nachází se hned vedle zámku. Rád bych zní udělal technické zázemí, kde by vznikly dílny, sušárna a sklad,“ vysvětlil Sviták.

Tento rok se však zvědavci do památky nedostanou, jako tomu bylo například vloňském roce při dni otevřenýchdveří.

„Zájemci zřad veřejnosti se mohli minule podívat, co jsme vobjektu zrekonstruovali. Tentokrát však zmíněnou akci neplánuji. Práce potom stojí a je kolem toho spousta zařizování,“ podotkl majitel.

Sdřínovským zámkem má Sviták do budoucna velké plány. „Vobjektu bude hotel, salonek, prostorný sál, ve sklepě pak například stylová hospoda skrbem a vlastním zázemím,“ pochlubil se Sviták.

Zmíněnou společenskou místnost ve vesnici uvítá istarosta Dřínova Josef Palíšek. „Vobci něco takového chybí, kde by se konaly nejrůznější společenské akce, takže tuto možnost schvaluji. Je to však otázka finančních prostředků,“ zhodnotil starosta.