„Součástí jsou faksimile unikátních listin dokládajících jejich zdejší pobyt. Mezi nejvýznamnější patří listina vydaná roku 1340 v Kroměříži, kterou tehdejší moravský markrabě Karel potvrdil městu dosavadní privilegia a zejména propůjčil pivovárečné právo," upozornila ředitelka státního archivu Jitka Zezulová.¨

Dalšími unikáty jsou například faksimile originálních listin vydaných markrabětem Karlem roku 1340, kterými osvobodil ženský klášter svatého Jakuba v Olomouci ode všech dávek a daní.

„Lidé ale mohou shlédnout i zajímavé pečetě včetně vzácných listin, a to do 21. června ve vestibulu radnice," uzavřela Jitka Zezulová.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ