„Bohužel se nám nepodařilo sehnat ženicha s nevěstou, kteří by se chtěli brát v krojích. Proto to bude jen jako,“ poznamenal kvasický starosta Lubomír Musil.

Svatbu zahájí jízda žebřiňáku od zámku ke kostelu. Vůz doplní průvod a všichni společně dojdou až do Sokolské zahrady, kde se bude konat zábava. K tanci a poslechu zahraje svatebčanům i přihlížejícím dechová hudba Hulíňané.

„Také budeme rozdávat svatební koláčky a rozlévat slivovici,“ prozradil Musil. Na ukázku tradiční svatby si kvasičtí najali profesionální skupinu z Němčic na Hané. Celá akce přijde zhruba na čtyřicet tisíc, na jejím financování se kromě obce Kvasice podílí i Zlínský kraj a Mikroregion Jižní Haná.

TEREZA VERBÍKOVÁ