V nich se jako každý rok v létě konaly stavební a údržbové práce, a to v menším i větším rozsahu. Finančně nejnáročnější proměny se dočkají žáci Základní školy Oskol, kde vzniká moderní sportoviště.
Kroměřížská radnice jako zřizovatel letos realizovala ve školách celkem pět větších akcí.

O prázdninách úřadovali řemeslníci, za dva měsíce vyrostlo hřiště, kotelna anebo nová jídelna

„V Základní škole na Švabinského nábřeží se opravovala kotelna s přibližně milionovou investicí. Pracovalo se tam i na odvlhčení zdiva ve sklepě jídelny, které bylo stále ještě poničeno po povodních v roce 1997, přestože se sklep v minulosti již opravoval,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Úpravy zdí stály dvě stě padesát tisíc korun.

Město dále nechalo postavit nový okapový chodník u fasády pro Základní školu Slovan, což byl projekt v hodnotě jeden milion dvě stě tisíc korun.
Největší letošní investicí je pak víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, které vzniká v místě původního škvárového hřiště u Základní školy Oskol.

„Realizace přijde asi na patnáct milionů korun, přičemž sedm milionů získala radnice jako dotaci ze státního rozpočtu,“ doplnil Zrna.
Další více než milionovou investici si vyžádala také rekonstrukce jídelny Základní školy na sídlišti Zachar. Tamní prostory dostaly nové odpady, rozvody elektřiny a vody a také novou dlažbu.

„Navíc jsme kromě údržbových prací obnovili učebnu Cvičný byt, která slouží při pracovní výchově,“ poznamenala ředitelka školy Petra Fečková.
Podle referentky odboru samosprávy ve školství Aleny Staňové už ani jedna ze zmíněných investic nesnesla odklad. „Všechny letošní náklady v kroměřížských školách byly důležité,“ míní Staňová.

Ostatní školy v Kroměříži se během léta dočkaly běžných oprav a údržby. Náklady na rekonstrukce si s výjimkou státní dotace na multifunkční hřiště město hradí z vlastních zdrojů.