„Šest hudebních večerů navíc slibuje nejen atraktivní hudební program, ale rovněž zajímavé prostředí: Sněmovní sál kroměřížského zámku a také nově zrekonstruovaný skleník či rotundu v Květné zahradě," poznamenal propagační pracovník kroměřížského Domu kultury Jan Dušek.

Letošním zahajovacím koncertem bude příští neděli 21. června uvedení slavné kantáty Carmina Burana, jejíž uvedení se stane i oslavou Evropského dne hudby.

„Vedle Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, kterou bude řídit Tomáš Netopil, a sólistů Národního divadla Praha dále vystoupí například kroměřížský dětský pěvecký sbor Slunečnice nebo středověký soubor Mediavita z kroměřížského Arcibiskupského gymnázia," podotkl Jan Dušek.

Další večery pak budou věnovány barokní hudbě, která ke kroměřížskému festivalu neodmyslitelně patří. V pátek 3. července to bude v provedení souboru Musica Figuralis program Odkaz trubačského umění P. J. Vejvanovského.

O týden později, tedy 10. července pak zahraje v rámci večera nazvaného Bohové skladby W. A. Mozarta a G. Mahlera Státní filharmonie Brno za řízení Petra Altrichtera.

„Čtvrtým koncertem v pořadí bude 14. července vystoupení rakouského souboru his-torických nástrojů Ensemble Tonus Wien, jehož program nese název Hudba z kroměřížského zámeckého archivu v odlesku žesťových nástrojů," vyjmenoval propagační pracovník Domu kultury.

Středa 22. července bude patřit koncertu s názvem Debut, který by měl představit nadějné umělce na počátku jejich kariéry – v provedení Moravské filharmonie Olomouc a za řízení Františka Macka a hráče na violoncello Václava Petra zazní skladby J. S. Beethovena, E. Elgara a P. I. Čajkovského. V rámci posledního letošního se pak 8. srpna představí účastníci mezinárodních dirigentských kurzů se skladbami J. S. Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka.