Nejstarší část hudebního archivu tvoří podle něj hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna.

„Doba jeho působení na zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely," dodal kastelán. A právě tyto materiály aktuálně vyžadují nákladné konzervátorské 
a restaurátorské zásahy.

Základní vstupné na dnešní koncert činí 300 korun, celá jeho výše bude použita na zmíněné práce.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ