Autorka Oĺga Removčíková představuje na dvanácti panelech různé typy mokřadních společenstev s charakteris­tickými, vzácnými a chráněnými druhy živočichů a rostlin, kteří se v nich vyskytují. Výstava vznikla v rámci česko-slovenského projektu Příroda nezná hranic, který v příhraniční oblasti společně v posledních pěti letech realizují členové ČSOP a SZOPK.