Na koncert si přišli zazpívat lidé, kteří si před lety drnkali na kytaru jejich evergreeny. Bratři Nedvědové vzácně zazpívali pospolu, protřelé i nové songy.

Koncert byl v jejich letošním diáři druhý a vyprodaný. Opět ho začali flákem Kamarádi. Deník za Františkem a Honzou Nedvědovými zaskočil na krátký rozhovor.

Jak se ptát a nezazlobit? Nerozhněvat si letité umělce, jimž blednou noty a akordy a žádná otázka za ta léta koncertování jim už není dobrá? Bratři Nedvědové už na řadu dotazů neslyší.

Rozčilují se, když se jich zeptáte na něco, nač odpovídali už stopadesátkrát. Stojím s diktafonem a ploužím se očima po stínech, které vrhá zapadající slunko. A slyším až do morku kostí probíjet kostelní zvon. Příjemnost se rozlila do stínů nadcházejícího večera. Mám strach ze zostuzení.

Hned první otázka na Františka Nedvěda nesklidila ovace. Narazila na pauzu v jejich společném hraní.

„Neměli jsme žádnou pauzu, co se týče hraní. Oba jsme hráli. Žádná změna nenastala. Lidé, kteří stáli o to, abychom se dali dohromady, o to stáli z finančních důvodů. Anebo si říkali, jak propadneme, a chtěli to vidět. Dal bych vám hubičku,“ hladí mě po vlasech František Nedvěd.

Zželelo se mu nebohé redaktorky neodrážející první umělecký atak a topící se v pomádě všedních otázek. Do hubičkování mi moc není. Špulím rty k další otázce, ale zarazila se o desku stolu.

„Vy se ptejte, my odpovídáme. Vzal jsem vám vítr z plachet. Nemám rád otázky typu jak jste se pohádali, proč jste se dali zpět dohromady. To vás přede mnou nevarovali?“ ptá se již smírně, s nesmírným nadhledem a převahou František. Poznal, že jsem stydlivá, a evidentně se mu to líbí.

Záchytný pahýl podvečera je Honza Nedvěd: „Taky mám strach, když musím mluvit s člověkem, ke kterému chovám úctu. Strach je pěkná pokora. Pokoru a ostych mám jednoznačně před Tomášem Sokolem. Pro mě je to bůh. Ale přesto jsem schopen přijít k němu a být rád, že je. Proč se neptáte na to, nač byste se ptala blízkého člověka?“

A já nevím, co mám odpovědět. Jan mi poradil. „Ptal bych se na otázky typu: naplňuje vás tohle všechno jako autora, co jste dělal během toho ticha, kdy o vás nebylo vidu ani slechu? Proč je důležité, že je láska? Když se nezeptáte na takové věci, tak se ke mně nedostanete…“

Pandořina skříňka se zachvívá. I zeptám se Honzy Nedvěda, co se mu stalo, že se na dlouho odmlčel? „Zestárnul jsem. Čas, který mi zbývá, chci strávit tím, že chci být takový, jaký jsem. Ale ta moje milá mi to nevěří. Cokoliv řeknu, tak to zní jako výmluva. Ale ona je to přitom pravda… Těmi koncerty sklízíme nějakou úrodu. A je to opravdu už jen o té sklizni. Třebaže setba pořád ve mně je, neprovozuju to. Chci a budu možná, když mi to pánbůh dá a budu zdravý. Mimo koncerty si prožívám svoji radost.“

Radost obou bratří se schovává za sklízením a za tím, že nezaznamenali pokles zájmu o své písničky. Pořád budou hrát své evergreeny. Sem tam si zaskočí na ryby a jak říkají, „uloví dva osmdesáticentimetrové kapry. A ty kapry, ty kapry opravdu svět nikdy neviděl!“

DAGMAR PLAMPEROVÁ