Veřejnosti se představily čtyři soubory, a to Dechová hudba Vinařinka z Čejkovic, Veselá muzika Ratíškovice, Dechový soubor Morava ZUŠ Hulín (na snímku) a v neposlední řadě také místní Dechový orchestr ZUŠ Zdounky