„Cílem je, aby si zacvičily všechny děti bez rozdílu i ty, které nemají úplně předpoklady k nějakému soutěžení. Chceme v nich vyvolat kladný vztah k pohybovým aktivitám a jsme rádi, že nám akci podporuje kraj i další instituce," řekla organizátorka Svatava Ságnerová.

Celé dopoledne se děti ze základních i mateřských škol bavily a dokonce si i zazpívaly se Standou Hložkem.

„Během školního roku cvičení probíhají na jednotlivých školách v rámci tělesné výchovy, při finále se všechny školy setkaly na jednom místě," uzavřela organizátorka.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ