Celé oslavy zahájí zítřejší vernisáž výstavy Podnikáme, podnikáte, podnikají, která bude v budově obecního úřadu k vidění až do neděle. Při ní se veřejnosti představí zejména chvalčovští živnostníci. Večer bude zase patřit Předhodové zábavě se skupinou Kosovci, která vystoupí na tamním fotbalovém hřišti ve 20 hodin.

Hlavní část hodů se však koná v sobotu. Nejen pro domácí bude sloužena mše svatá, chvalčovská mateřská a základní škola zase ukáže veřejnosti své prostory při dni otevřených dveří. Po celý den bude možné navštívit také vyýstavu drobného zvířectva, při které se představí i domací včelaři a zahrádkáři.

Odpoledne pak bude ve znamení programu pro děti. Od 14.30 hodin bude k vidění vystoupení mažoretek, Rytířské skupiny Markus M nebo ukázky hasičské techniky. Během celého programu se budou moci nejen školáci účastnit různých soutěží a her. Sobotní program zakončí večerní Hodová zábava, která bude tentorktá pod taktovkou skupiny Rytmix. Posezení na výletišti začne ve 20 hodin