„Budu snimi vystupovat vdubnu na absolventském koncertě vsále kroměřížské psychiatrické léčebny. Po ukončení studia na konzervatoři P. J. Vejvanovského bych rád ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) vBrně,“ nastínil své plány nadějný houslista.

Adam Novák měl khudbě velmi blízko už od narození. Oba jeho rodiče jsou profesory na konzervatoři a starší bratr se rovněž věnuje studiu hry na housle. „Vydat se touto cestou pro mě byla, jak se říká, jasná volba,“ podotklNovák.

Přestože se učí hrát ina violu, dominantním nástrojem vjeho životě zůstávají housle. „Začal jsem na ně hrát všesti letech. Tenkrát jsem docházel kpanu profesorovi Janečkovi. Zůstal jsem uněj a dnes je to už čtrnáct let, co mi předává své zkušenosti,“ přiblížil houslista.

Ve svých úplných začátcích cvičil deset až patnáct minut denně. „Malé dítě spozorností déle nevydrží. Postupem času se doba cvičení však začala prodlužovat ohodiny,“ vzpomínal mladý umělec.

Zlomový okamžik, ve kterém by si řekl, že housle jsou to, čemu se chce ve svém životě věnovat profesionálně, uněj však prý nenastal. „Bylo to pro mě nějak samozřejmé. Poslechnul jsem si nahrávku se světovým houslistou a to byl ten stimul, který mě pak táhnul dál,“ vysvětlilNovák.

Ktěm, kteří jej oslovili nejvíce, řadí zčeských houslistů Bohuslava Matouška a ze zahraničních mladého a nadějného Maxima Vengerova zRuska.

Adam Novák se zúčastnil během studií iřady soutěžních přehlídek, na kterých sklízel úspěchy. „Největší radost mám zvítězství vKociánově dětské soutěži vÚstí nad Orlicí. Byl jsem tam čtyřikrát a každý rok jsem postoupil opříčku výš, až jsem se dopracoval kabsolutnímu vítězství. Vyhrál jsem ina soutěži konzervatoří vTeplicích. Štěstí tam stálo při mně,“ pochvaloval si houslista, který ipřes to zůstává skromný a po slávě nijak netouží.

Kromě studia a přípravy na přijímací zkoušky na JAMU, které ho čekají na konci měsíce, se věnuje ikoncertování sFilharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, ale isólovým vystoupením. „Ať už vystupuji sorchestrem nebo sám, chci pokaždé odvést výkon na sto procent,“ uzavřel dvacetiletý houslista.