Z prvního místa jsou nadšení nejen mladí redaktoři. „Paní Halašové i celé redakční radě, jakož i dětem a učitelkám, které do časopisu přispívají, patří dík,“ ocenila úspěch ředitelka školy Vladislava Bednářová.

Připomněla, že v případě Huslenčáku se nejedná o první vítězství: už v roce 2005 škola s časopisem vyhrála první místo v celostátní soutěži školních časopisů Freinet a uspěla také v dalších regionálních soutěžích.

Časopis Huslenčák začala škola vydávat v roce 2004 a nyní vychází osmkrát ročně v nákladu sto dvacet výtisků. Dvakrát ročně je dokonce součástí Obecního zpravodaje, takže o dění ve škole si mohou počíst také ostatní obyvatelé Huslenek.
Škola na Bařinách má jen pět ročníků, takže redakce, tvořená žáky třetí až páté třídy, se každý rok mění a práce začíná stále znovu.