„Ze začátku nebylo nářadí, hasicí pomůcky ani peníze. Postupně si ale spolek všechno pořídil,“ popsal počátky kronikář sboru Radek Smolinka.

V současnosti je podle něj výbava kvasických hasičů vzhledem k zařazení v porovnání s okolními sbory nadprůměrná. Lidské síly zastává čtyřiašedesát členů, z toho čtrnáct hasičů do patnácti let.

„Naše zásahová jednotka je zařazena v plošném pokrytí jednotek požární ochrany třetího stupně a má jednadvacet členů. Kromě velitele jednotky v ní působí i tři velitelé družstev a šest strojníků,“ přiblížil kronikář s tím, že k událostem v obci i blízkém okolí vyjíždí v průměru sedmkrát ročně.

Nejčastěji kvasičtí hasiči musí bojovat s následky povodní či přívalových dešťů. Nejhorší situace byla v roce 1997, starosti s velkou vodou ale Kvasicím přinesly i roky 2006 a 2007. Často musí řešit také požáry stohů či spadené stromy na silnicích. Průměrný výjezd jednotky je asi pět minuty po vyhlášení poplachu.


„Do nejaktivnější části sboru patří soutěžní družstvo mužů, jehož členové jsou všichni členy zásahové jednotky. Nejenže reprezentují sbor i obec, ale podílejí se na všech pracích jak pro sportovní, tak i kulturní vyžití spoluobčanů,“ pochválil Smolinka.

Každoročně se hasiči obléknou za Mikulášskou družinu a masopustní průvod, pořádají ale také soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče i soutěž pro kategorii mužů a žen. Ve volném čase navíc pečují o svěřenou výzbroj a výstroj, kterou mají uloženou v nově postavené zbrojnici.

„Ve výbavě zásahové jednotky je automobilová cisterna CAS 25 i dopravní hasičský vůz Avia. Máme také šest ochranných oděvů Fireman III, šest párů speciální obuvi, osm přileb a šest dýchacích přístrojů,“ vyjmenoval kronikář.

Aby měl výstroj takříkajíc kdo zdědit, vychovávají si členové SDH Kvasice své nástupce. „Kolektiv mladých hasičů čítá čtrnáct členů a v současné době se mu aktivně věnují dva vedoucí mládeže,“ doplnil Smolinka.

KOZLŮV HASIČKÝ POČIN
Mohutné přívalové deště způsobily v červnu 2006 ve Kvasicích pořádné potíže. Prvořadým úkolem dobrovolných hasičů bylo zmapovat situaci a řídit dopravu v místech, kde už se nedalo projet. I přes jejich snahu si někteří řidiči nedali říct a hasiči pak jejich auta museli z vody vytahovat. Členové kvasického sboru pozorně sledovali také situaci na tamní čističce odpadních vod, aby se voda do obce nevylila skrz kanalizaci. Po zklidnění situace odčerpávali vodu ze sklepů domů a uklízeli silnici i chodníky.