„Několik členů dokonce pracuje v obecním zastupitelstvu Zdounek a našem osadním výboru,“ upozornil starosta SDH Těšánky Josef Žemla.
Sbor dobrovolných hasičů prý v posledních letech už takřka vůbec nezasahuje u žádných neštěstích či jiných katastrofách, trénink na případný zásah ale ani tak nepodceňují. Soutěžích se zúčastňují v rámci okrsku Zdounky – Zborovice, občas si přivezou i pohár. „Sami také pořádáme už desátým rokem soutěž stříkáček PS 8,“ poznamenal starosta.

Do jejich aktivit pak také patří spolúčast na přípravě akcí, jako jsou například hodové zábavy, Mikuláš nebo Silvestr. „Zapojujeme se i do všech akcí pořádaných Obecním úřadem Zdounky, jako je jarní úklid, sběr železa či zvelebování obcí,“ informoval Žemla.
I když poslední požár v obci se podle ně datuje do roku 1979, hasiči se pravidelně účastní také školení za účelem zdokonalování se v požární technice.
Historie jejich sboru sahá do roku 1929, kdy byl 18. května v obci zřízen. Zpočátku jeho členové neměli nic, tedy ani stříkačku, nářadí, skladiště či stejnokroje.


První stříkačku, kterou poté zakoupili od SDH Roštín za 5085 korun, mají dobře udržovanou ještě dodnes. Pak už na tom s vybavením byli stále lépe. „Přikoupili jsme hadice, savice, stejnokroje a nářadí. Na všechno jsme si ale museli vypůjčit peníze, které jsme spláceli pořádáním zábav, divadel a slavnostní,“ připomněl žemla.
Prvního požáru se zúčastnili už za pár měsíců, tedy v září roku, kdy sbor vznikl. „V březnu 1930 byl položen základní kámen na stavbu skladiště, které bylo slavnostně otevřeno o čtvrt roku později,“ uzavřel Žemla.

POČIN
Členové Sboru dobrovolných hasičů Těšánky pomáhali kroměřížským kolegům při požáru v obci v roce 1969. V létě si dva chlapci v Těšánkách hráli na půdě jednoho rodinného domu se sirkami. Kvůli jejich neopatrnosti začalo stavení hořet.