„Měl u nás jednu ze svých filiálek a byl si vědom, že založením sboru ochrání vlastní kapitál, který v obci měl,“ vysvětlila starostka SDH Ludmila Beránková

Zajistil tím však také ochranu majetku prusinovických obyvatel a také dlouholetou tradici SDH. Ten má v současnosti sedmačtyřicet členů starších osmnácti let, z toho je sedmnáct žen.
Další podstatnou část tvoří jednatřicet mladých neplnoletých hasičů. Nejstaršímu členovi Rostislavu Minaříkovi je už dvaaosmdesát let, v roce 2008 byl pak čestným starostou sboru jmenován Alois Barotek, který tuto funkci zastával desítky let.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Každoročně SDH Prusinovice pořádá třeba košt slivovice, ostatkovou merendu nebo uzlovací soutěž.

„Zúčastňujeme se také hasičských poutí na Svatý Hostýn a pořádáme i pohárové soutěže v požárním útoku. Derby mladých hasičů je zařazeno do seriálu Středomoravského poháru mládeže a soutěž dospělých pak do Podhostýnské ligy,“ doplnila Beránková.
Na prestižním seriálu PHL pravidelně bojuje prusinovické družstvo žen a velice dobře tak reprezentuje svoji obec. Zúčastnily se také soutěže v obci Lozorno u Bratislavy, tamní sbor je totiž jejich družební.

Mladí hasiči do osmnácti let věku pak Prusinovice v květnu zastupovali zase na závodě požárnické všestrannosti, okresním kole hry Plamen ve Vítonicích.
„V našem sboru působí i zásahová jednotka. Ta je vybavena veškerou technikou, bez které zásah v dnešní době není možný,“ zdůraznila starostka.

Velkou pozornost však dobrovolníci věnují také vlastní přípravě, účastní se školení velitelů, strojníků, vedoucích mládeže i pokladníků. Pravidelně kontrolují také hydrantovou síť v obci a jsou proto významnými pomocníky v nesnázích.
„Členové zásahové jednotky vypomáhají občanům při likvidaci obtížného hmyzu, odčerpávání vody ze sklepů a při požárech,“ uvedla příklad Beránková.
Loni v červenci slavil SDH sto dvacet let od založení a do Prusinovic se sjeli rodáci, kteří mohli obdivovat nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Při slavnostní mši pak všichni přihlíželi svěcení hasičského praporu i sochy Svatého Floriána a také zasazení památné lípy.

Kozlův hasičský počin
Dne 15.dubna 2009 byl velitel jednotky Dobrovolných hasičů Prusinovice požádán pracovníkem místního zemědělského družstva Agrova a.s. Prusinovice o urgentní pomoc pro zajištění nouzové dodávky pitné vody do systému napáječek ustájeného skotu. Zootechnik družstva konající službu zjistil přerušení dodávky pitné vody v systému napáječek v objektu velkokapacitních kravínů a informoval pracovníka údržby o nastalé situaci. Ten zjistil vážnou závadu na vodním čerpadle, kterou nebylo možné operativně odstranit z důvodu zajištění nového dílu potřebného k opravě.Nefunkční vodní čerpadlo z hlubinného vrtu při standartním provozu zajišťuje plnění nadzemního ocelového zásobníku o objemu 15000 litrů pitnou vodou. Z nádrže voda směřuje trubkovým rozvodem do několika budov velkokapacitních kravínů do automatických napáječek pro skot.Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že v zásobníku je minimální množství vody a dočasné plnění nádrže je málo účinné.Jednotka po provedeném průzkumu provedla napojení vřetenového hydrantového nádstavce na systém hydrantové sítě v obci v ulici Osvobození. Natažení hadic B v délce 80 metrů vodního vedení přes silnici a přemostění hadicového vedení přejezdovými můstky pro bezpečný průjezd vozidel na pozemní komunikaci. Doplněním nádrže vznikl dostatečný časový prostor na výměnu vadného čerpadla a tím byl zajištěn bezproblémový chod ustájeného skotu v počtu bezmála 900 kusů.