Galerie: Řidiči bourali na křižovatkách v Kroměříži 
i Holešově