Galerie: Rekonstrukce Staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě

Pohled z bývalého rajského dvora (východní průčelí). Workshopová dílna. Západní průčelí - pohled z ulice Loucká. Východní průčelí s pohledem na kostel. Románský sloup - informační centrum. Pohled do konferenčního sálu. Ambit. Okno z dílny do ulice Loucká.