2000. Po sto letech od vybudování dominanty obce Cyrilo-Metodějský kostela byl v jubilejním roce 2000 Obci Zlobice udělen Vládou ČR znak a prapor.

2000. Po sto letech od vybudování dominanty obce Cyrilo-Metodějský kostela byl v jubilejním roce 2000 Obci Zlobice udělen Vládou ČR znak a prapor.

Zdroj: OÚ Zlobice

90. léta. Ferdyš company, divadelní uskupeníBojanovice, sehrála řadu skvělých her. V jeho aktivitách dnes pokračuje soubor Vesničínek.

Zdroj: OÚ Zlobice

70. a 80. léta. Hanácké právo bylo Zlobicím uděleno v roce 1974, Bojanovicím v roce 1984. Pro obě obce se jednalo o velké události.

Zdroj: OÚ Zlobice

30.léta. Zemědělství bylo v minulosti těžkou dřinou.Takto se mlátilo obilí v „mlátičce“.

Zdroj: OÚ Zlobice

20. léta. Sbor dobrovolných hasičů před budovou zbrojnice, postavené v roce 1924, která je svým stavebním stylem do dnes ozdobou návsi.

Zdroj: OÚ Zlobice

20. léta. Ke kostelu patří i místní fara. Vedle ní dal přistavit v roce 1916 první zlobický farář František Solanský mlýn, který měl malou elektrárnu, která v omezené míře sloužila i pro osvětlení obce a domů.

Zdroj: OÚ Zlobice

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Den otevřených Arcibiskupských sklepů 2019 v Kroměříži.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník / Martina Valentíková