Návrhy kandidátů na předsedu, členy VV a ORK zašlou oddíly nejpozději do 8. 1. 2010.
Na všechny oddíly byla zaslána pozvánka s programem, formulář na kandidáty, jednací a volební řád a delegační list.
Pokud některý oddíl tyto materiály neobdržel, může se obrátit na p. Libora Kopčila – 602 511 429.