Úřední zpráva č. 26-2009 OFS Kroměříž

1. STK

Povolení turnaje

STK povoluje konání turnaje mužů ve Chvalčově dne 5. 7. od 12.30 hod.

Kontumace utkání

Utkání OP mladších žáků Chvalčov – Kyselovice se kontumuje 3:0 ve prospěch domácích pro nedostavení se hostů k utkání. Oddíl Kyselovic uhradí 800 Kč domácímu mužstvu za přípravu hřiště a pokutu STK Kroměříž 600 Kč, vše do 15 kalendářních dnů.

Losovací aktiv

Losování nového soutěžního ročníku 2009/2010 se uskuteční v sobotu 11. července od 10 hodin v KK Hulín. Účast zástupců všech klubů hrajících soutěže OFS Kroměříž je povinná.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

Veškeré delegace na turnaje a přátelská utkání budou v letní přestávce prováděny prostřednictvím webu www.fotbal-rozhodci.cz

Oddíly, které budou požadovat delegované rozhodčí na turnaje a přátelská utkání, zašlou svou žádost elektronickou poštou na e-mail obsazovacího úseku: sportovni.listy@seznam.cz (Petr Zpěvák) a v kopii na e-mail sekretáře svazu: ofskromeriz@tiscali.cz (Libor Kopčil).

Důležité upozornění pro rozhodčí OFS Kroměříž: Je nepřípustné, aby rozhodčí řídil turnajové nebo přátelské utkání bez vědomí obsazovacího úseku! Bude považováno za svévolnou delegaci se všemi disciplinárními důsledky!

Pokuty dosud neuhradili tito rozhodčí:

Benda Lukáš – uhradit 350 Kč klubu Koryna Koryčany za přeúčtování cestovného a 300 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslané zápisy.

Kotas Zdeněk – uhradit 450 Kč OFS Kroměříž za nesplněnou delegaci a pozdě odeslané zápisy.

Novák Zdeněk – uhradit 300 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslané zápisy.

Zapletal Petr mladší – uhradit 150 Kč OFS Kroměříž za nesplněnou delegaci.

Pančocha Miroslav – uhradit 300 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslané zápisy.

Hoza Roman – uhradit 150 Kč OFS Kroměříž za pozdě odeslaný zápis.

Výše uvedení rozhodčí mají pozastavené delegace do doby uhrazení veškerých pokuty (nesmí řídit turnajová ani přátelská utkání). Pokuty je nutné uhradit do 7. července 2009! V případě neuhrazení pokut budou rozhodčí předáni DK.

Seminář rozhodčích se uskuteční v pátek 24. července 2009 od 16.00 hodin na atletickém stadionu v Kroměříži (stadion vedle sídla OFS Kroměříž). Na programu budou fyzické prověrky a test z pravidel fotbalu. Bez úspěšného absolvování semináře nebude rozhodčí zařazen na listinu pro ročník 2009/2010. Náhradní termín nebude. Všichni rozhodčí předloží lékařskou prohlídku ne starší jeden měsíc. Nutno vzít s sebou psací potřeby a vhodnou obuv na tartan (ne kopačky). Omluvy pouze ve výjimečných případech doložené neschopenkou.

Semináře rozhodčích se zúčastní: Benda Lukáš, Caletka Bedřich, Capanda Josef, Čech Radim, Daněk Vlastislav, Dundová Miroslava, Hoza Roman, Hušek Josef, Chytil Lukáš, Janečka Martin, Jášek Jan, Jelínek Zdeněk, Kotas Zdeněk, Maniš Jaroslav, Mucha Pavel, Měrka Stanislav, Nevřala Oldřich, Novák Antonín, Novák Zdeněk, Pančocha Miroslav, Pelikán Dalibor, Peška Miloslav, Sedlák Antonín, Sedlář Jaroslav, Skyba Vlastimil, Tichánek Marcel, Tříska Zbyněk, Veselý Václav, Vybíral Josef, Vymětal Antonín, Zapletal Petr mladší, Zapletal Petr starší, Zeman Lubomír, Skákal Oldřich, Zicháček Martin, Zimmermann Petr, Lahola Adam, Wágner Josef, Šlechta Libor, Polášková Barbora.

Seminář delegátů se uskuteční ve středu 5. srpna 2009 od 15.00 hodin v sídle OFS Kroměříž. Semináře se zúčastní: Ligas Aleš, Vrba Jaroslav, Oplt Martin, Melichárek Přemysl, Novák Zdeněk, Šturza Michal.