Úřední zpráva č. 16-2009 OFS Kroměříž

1. STK

Změny termínů utkání

III. třída, sk. B: Litenčice – Bezměrov, původní termín 31. 5. v 16.30 hod., nový termín 1. 5. v 16.30 hod. Poplatek 150 Kč – Bezměrov.

Starší žáci, sk. B: Zdounky – Roštín, původní termín 19. 4. v 9 hodin, nový termín 18. 4. ve 14 hodin. Poplatek 150 Kč – Zdounky.

Mladší žáci, sk. B: Němčice – Kyselovice, původní termín 19. 4. ve 14 hodin, nový termín 19. 4. ve 13 hodin. Poplatek 150 Kč – Kyselovice.

Nehlášení výsledků a střelců

II. třída: Roštění – Martinice (nesprávně hlášený střelec) – 50 Kč.

III. třída, sk. B: Kvasice B – Litenčice (nehlášení výsledku, druhý případ) – 200 Kč. Roštín – Rataje (nehlášení výsledku, druhý případ) – 200 Kč.

Dorost, sk. A: Skaštice – Žalkovice (nehlášení výsledku) – 100 Kč.

Dorost, sk. B: Roštín – Těšnovice (nehlášení střelců) – 50 Kč.

Starší žáci, sk. B: Roštín – Zlobice (nehlášení výsledku) – 50 Kč.

Mladší žáci, sk. B: Kojetín – Němčice (nehlášení výsledku) – 50 Kč.

Pokuty

Používání starých zápisů (200 Kč): Pravčice, Lutopecny, Kostelec u Hol.

Pozdní předání zápisu před utkáním (200 Kč): Komárno.

Pozdní odeslání zápisu na OFS (200 Kč): Kostelec u Hol.

Nepředložení průkazu trenéra (100 Kč): Kyselovice.

Výměna registračních průkazů (neodpovídající fotografie)

Mrlínek: Martin Hlava. Rajnochovice: Lukáš Zbořil, Luděk Kunz, Petr Koláček a Luboš Jurča – termín do 29. 4.

Předvolání

Vedoucí mužstva dorostu SK Rusava Stanislav Vaculík se dostaví 22. 4. ve 14 hodin na STK a předloží reg. průkaz hráče Pavla Ryšky.

Upozornění

Znovu upozorňujeme oddíly na zákaz podávání nápojů při utkání ve skle.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

Meziokresní soutěž žáků, úterý 21. dubna v 16.00 hodin

OFS Kroměříž – OFS Uherské Hradiště (hřiště UT Hulín): Zpěvák – Dundová, Hoza

II. třída – 20. kolo, neděle 26. dubna v 16.30 hodin

1–20–1 Prusinovice – Skaštice: Pagáč

1–20–2 Žeranovice – Mrlínek: Měrka

1–20–3 Němčice – Tučapy: Mucha

1–20–4 Chvalčov – Kyselovice: Zeman

1–20–5 Záhlinice – Počenice: Veselý

1–20–6 Admira Hulín – Martinice: Pelikán

1–20–7 Zdounky – Roštění: Hušek

III. třída, sk. A – 20. kolo, neděle 26. dubna v 16.30 hodin

2–20–1 Komárno – Ludslavice: Zicháček

2–20–2 Rymice – Hlinsko p. H.: Z. Novák

2–20–3 Žalkovice B – Zahnašovice (14.00): Capanda

2–20–4 Rusava B – Mysločovice B (10.15): Vymětal

2–20–5 Pravčice – Rajnochovice (10.00, hřiště UT Hulín): Hušek

2–20–6 Loukov – Kyselovice B: Skyba

2–20–7 Kostelec u Hol. – Břest: A. Novák

III. třída, sk. B – 20. kolo, neděle 26. dubna v 16.30 hodin

3–20–1 Zlobice – Dřínov: Dundová

3–20–2 Lutopecny – Bezměrov: Hoza

3–20–3 Lubná B – Šelešovice (SO): Hušek

3–20–4 Troubky – Bařice: Pančocha

3–20–5 Střílky – Litenčice: Čech

3–20–6 Kvasice B – Roštín (SO): Zimmermann

Okresní přebor dorost, sk. A – 13. kolo, sobota 25. dubna v 16.30 hodin

4–13–1 Kostelec u Hol. – Prusinovice (NE, 14.00): Zapletal starší

4–13–2 Roštění – Rusava: Zapletal mladší

4–13–3 Mrlínek – Žalkovice (NE, 13.30, hřiště Loukov): Skyba

4–13–4 Pravčice – Skaštice (hřiště UT Hulín): Jelínek

Okresní přebor dorost, sk. B – 13. kolo, neděle 26. dubna ve 14.00 hodin

5–13–1 Kvasice – Těšnovice: Peška

5–13–2 Roštín – Lubná (SO, 13.00): Mucha

5–13–3 Zborovice – Šelešovice: Sedlák

Okresní přebor starší žáci, sk. A – 9. kolo, neděle 26. dubna ve 14.00 hodin

6–9–1 Mrlínek – Chvalčov (10.00, hřiště Loukov): Zicháček

6–9–2 Němčice – Bezměrov: Tichánek

6–9–3 Těšnovice – Rajnochovice (SO): Skákal

Okresní přebor starší žáci, sk. B – 13. kolo, neděle 26. dubna ve 13.00 hodin

7–13–1 Zdounky – Zlobice (9.00): Benda

7–13–2 Bařice – Lutopecny (14.30): Daněk

7–13–3 Zborovice – Dřínov: Benda

Okresní přebor mladší žáci, sk. A – 13. kolo, neděle 26. dubna v 10.00 hodin

8–13–1 Rymice – Prusinovice: Kotas

8–13–2 Žeranovice – DFK Holešov: Caletka

8–13–3 Slavkov p. H. – Martinice: Z. Novák

8–13–4 Chvalčov – Ludslavice: Maniš

Okresní přebor mladší žáci, sk. B – 13. kolo, neděle 26. dubna v 10.00 hodin

9–13–1 Kostelec u Hol. – Zborovice: Capanda

9–13–2 Břest – Němčice (14.45): Janečka

9–13–3 Kojetín – Žalkovice: Jášek

Obsazení asistentů rozhodčích a delegátů bude provedeno prostřednictvím webové stránky: www.fotbal-rozhodci.cz

Důležité upozornění pro oddíly: Rozhodčí Milan Rogožan z Horních Moštěnic (okres Přerov) nebyl zařazen na listinu rozhodčích OFS Kroměříž pro jarní část soutěže. Upozorňujeme oddíly, aby uvedenému rozhodčímu nebylo umožněno vykonávat funkci HR ani AR! Tento rozhodčí se dopustil ve dvou případech svévolné delegace.

KR upozorňuje na důsledné vyplňování kolonek v zápisu o utkání (je nutné používat platné vzory zápisů o utkání). Při udělení ČK je nutné postupovat podle metodického pokynu č. 2/2008 (všichni rozhodčí obdrželi na semináři, ke stažení na www.fotbal-rozhodci.cz). Pokud kapitán po utkání nevznese námitku, uvede rozhodčí do příslušné kolonky text: BEZ NÁMITEK. Pokud v utkání není vyloučen hráč, uvede rozhodčí do příslušné kolonky text: VYLOUČEN NEBYL NIKDO. V případě udělení ŽK je nutné mít v příslušné kolonce podpis kapitána. Počet pořadatelů v utkání mužů je 6. V zápise o utkání musí být uveden vedoucí družstva! Nutno uvádět také celé jméno pokladníka a jeho podpis.

Na zasedání KR dne 22. dubna 2009 v 15.00 hodin se dostaví tito rozhodčí: Janečka, Čech, Sedlák, Kotas, Zimmermann, Zdeněk Novák, Vymětal, Vybíral, Sedlář, Benda, Zapletal mladší, Tichánek, Zeman, Skákal a Maniš. Účast všech nutná!

Postihy za nedostatky rozhodčích

Rozhodčí Jelínek: nedodání zápisu o utkání – pokuta 150 Kč. Pokutu je nutné uhradit do 7 dnů na OFS Kroměříž.

Rozhodčí Skákal ze Zářičí byl zařazen na listinu rozhodčích pro jarní část sezony. Delegát Šturza z Kroměříže byl zařazen na listinu delegátů pro jarní část sezony.

Upozorňujeme rozhodčí na důslednou kontrolu registračních průkazů před utkáním. V případě, že fotografie v registračním průkazu neodpovídá skutečnému věku hráče, uvede rozhodčí zjištěné nedostatky na zadní stranu zápisu o utkání. REGISTRAČNÍ PRŮKAZ HRÁČE NEODEBÍREJTE!

V okresním přeboru mužů je nutné provádět kontrolu trenérských průkazů. V případě, že trenér průkaz s platnou licencí C nepředloží, je nutné tento nedostatek popsat na zadní stranu zápisu o utkání.

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Poplatky za žluté karty: Zdounky (25× ŽK) – 100 Kč, Lutopecny (25× ŽK) – 100 Kč, Rymice (20× ŽK) – 100 Kč, Ludslavice (25× ŽK) – 100 Kč, Mysločovice B (20× ŽK) – 100 Kč, Skaštice (30× ŽK) – 100 Kč, Dřínov (25× ŽK) – 100 Kč, Žalkovice (25× ŽK) – 100 Kč, Rajnochovice (30× ŽK) – 100 Kč, Kostelec u Hol. (20× ŽK) – 100 Kč.

Mládež: Lutopecny (15× ŽK) – 50 Kč.

4. KOMISE MLÁDEŽE

Nominace na utkání OFS Kroměříž ročník 1997

Termín: úterý 21. dubna, 16 hodin (utkání v rámci meziokresní soutěže proti OFS Uherské Hradiště).

Místo: Hulín, sraz hráčů na hřišti v Hulíně v 15 hodin.

Vybavení: vzít sebou všechny věci na zápas a rozcvičení, brankáři svoji kompletní výstroj, průkaz pojištěnce a věci na osobní hygienu. Registrační průkazy!!!

Ukončení: úterý 21. dubna v 18 hodin v Hulíně.

Poznámka: případnou omluvu (z důvodu nemoci či zranění) okamžitě hlaste na OFS Kroměříž tel. 573 336 390 nebo na mobil 728 915 051 – Leoš Přecechtěl. Nezdůvodněná neúčast bude předána k disciplinárnímu řízení.

Hráči:

Chropyně: Jakub Palkovský, Lukáš Berky, Jan Ležák, Lukáš Kopačka.

Koryčany: Michael Hubr, Filip Hanák, Patrik Prachař.

Hulín: Martin Podmol, Luboš Brázdilík, Marek Zajac.

Kvasice: Jakub Ševela, Jan Gunčík, David Kopecký.

Holešov: Jakub Zahnaš, Lukáš Michálek, Benedikt Šuba.

Trenér: Libor Piškula, asistent: Luboš Lanča, vedoucí mužstva: Leoš Přecechtěl.