1. KOMISE ROZHODČÍCH

1.1 Seminář rozhodčích

Zimní seminář rozhodčích proběhne v sobotu 14. ledna 2012 v budově učiliště COPT v Kroměříži.

Semináře se zúčastní všichni aktivní rozhodčí OFS KM, rozhodčí, kteří aktivní činnost na určitou dobu přerušili a noví zájemci. Všichni rozhodčí si sebou vezmou psací potřeby, průkaz rozhodčího a 150 Kč na nový odznak FAČR. Bez úspěšného absolvování semináře nebudou rozhodčí zařazeni na listinu rozhodčích pro jarní část soutěžního ročníku 2011 – 2012.

Prezence: 8:30 – 9:00.

Seminář: 9:00 – 15:00.

2. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

2.1 Změna účtu

OFS Kroměříž jako právní subjekt má nový účet: 2270698399/0800.

Žádáme oddíly, aby veškeré platby nad 500 Kč zasílaly na tento účet. Jako variabilní symbol uvádějte: číslo oddílu.

2.2 Doklady k vyúčtování dotací na mládež

Kluby, které dodaly doklady k vyúčtování dotací na mládež, si je mohou vyzvednout zpět u pí. Syptákové. Pokud tak neučiní do 13. ledna mohou si je převzít na VH v Hulíně.

3. VÝKONNÝ VÝBOR

VV OFS Kroměříž svolává na 13. ledna 2012 řádnou valnou hromadu (VH). VH se uskuteční v Kulturním klubu v Hulíně od 16 hodin.

Na VH vysílají po jednom delegátu všechny kluby, které mají sídlo na území okresu. Delegáty jsou představitelé statutárních orgánů klubu podle jejich stanov popř. zakladatelských dokumentů.

VH projedná zprávu o činnosti VV včetně hospodaření a zprávu revizní komise, schválí finanční částku na činnost OFS a příspěvky klubům.

Vzhledem k tomu, že dva členové VV se po skončení podzimní části vzdali svého mandátu, musí být VV na VH doplněn o dva nové členy.

4. KLUBY

Žádáme oddíly, aby navrhly své kandidáty k udělení ocenění „Osobnost fotbalu nositel plakety Dr. Václava Jíry“.

Poštou nebo mailem zašlete jméno, příjmení, datum narození, adresu a důvody nominace.

Termín uzávěrky návrhů: 11. ledna 2012.