1. STK

1.1 Rozlosování OP přípravky: 1. turnaj: Kvasice – SO 4. 9. 2010 v 10 hodin, 2. turnaj: Zdounky – SO 11. 9. 2010 v 10 hodin, 3. turnaj: Mrlínek – SO 18. 9. 2010 v 10 hodin, 4. turnaj: Koryna – SO 25. 9. 2010 v 10 hodin, 5. turnaj: Zdounky – SO 2. 10. 2010 v 10 hodin, 6. turnaj: Kvasice – SO 9. 10. 2010 v 10 hodin.

1.2 Hlášenka utkání II. třída, Žeranovice – Prusinovice, 1. kolo, SO 7. 8. 2010 v 16.30 hod.

1.3 Nedodržení pravidla o soupisce Kostelec u Hol.: Aleš Ryška – pokuta 500 Kč.

1.4 Neúčast na losovacím aktivu Křenovice, Kyselovice, Zlobice – všichni pokuta 500 Kč.

1.5 Náhrada za vystoupení družstva ze soutěže: SK HS Kroměříž B – pokuta 1000 Kč (splatná do 27. 7. 2010)

1.6 Povolení fotbalových turnajů: STK Km povoluje konání turnaje mužů v Lubné 24. 7. 2010 od 13 hod. STK Km povoluje konání turnaje mužů v Bařicích 31. 7. 2010 od 11.30 hod. STK Km povoluje konání turnaje mužů ve Zdounkách 31. 7. 2010 od 13.30 hod. STK Km povoluje konání turnaje mužů v Břestě 31. 7. 2010 od 13 hodin.

1.7 Kontrola odstranění nedostatků na hřištích: Středa 4. 8. 2010 – Roštín (16.00), Bezměrov (16.15), Skaštice (16.30), Rymice (16.45), Ludslavice (17.00), Žeranovice (17.15), Mysločovice (17.30), Tučapy (17.45), Roštění (18.00), Komárno/Osíčko (18.15), Chvalčov (18.30).

2. KOMISE ROZHODČÍCH

Seznam rozhodčích – okresní přebor: Bedřich Caletka (Kurovice), Michal Dunda (Hulín), Josef Hušek (Morkovice), Aleš Ligas (Hulín), Stanislav Měrka (Zlín), Josef Mucha (Zdounky-Divoky), Vlastimil Skyba (Slušovice), Zbyněk Tříska (Chropyně), Václav Veselý (Kroměříž), Miroslava Dundová (Hulín), Antonín Vymětal (Žalkovice), Zdeněk Kotas (Pacetluky), Lukáš Benda (Kvasice), Antonín Novák (Skaštice).

Okresní soutěže a mládež: Jan Jášek (Kojetín), Zdeněk Jelínek (Zdounky), Pavel Karlík (Bystřice p. H.), Tomáš Kluďák (Hulín), Zdeněk Novák (Bystřice p. H.), Roman Panáček (Chropyně), Josef Sedlář (Lubná), Marcel Tichánek (Počenice), Josef Vybíral (Kroměříž), Petr Zapletal st. (Hulín), Petr Zapletal ml. (Hulín), Ondřej Hasal (Zlobice).

Každý oddíl má právo vetovat pro podzimní část dva rozhodčí. Vetace zasílejte na e–mail: zdenek.budinka@centrum.cz do 31. 7. 2010.

3. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Doplatky vkladu do soutěže: Bařice (2100 Kč), Bezměrov (2400 Kč), Bystřice p. H. (500 Kč), Dřínov (3450 Kč), DFK Holešov (600 Kč), Chropyně (200 Kč), Hlinsko p. H. (500 Kč), Chvalčov (1450 Kč), Kyselovice (3150 Kč), Kostelec u Hol. (3400 Kč), Koryna (1000 Kč), Křenovice (500 Kč), Loukov (1250 Kč), Lubná (3200 Kč), Lutopecny (1800 Kč), Litenčice (1200 Kč), Martinice (4300 Kč), Morkovice (2400 Kč), Mrlínek (1450 Kč), Němčice (1700 Kč), Prusinovice (2300 Kč), Pačlavice (300 Kč), Pravčice (1700 Kč), Počenice (950 Kč), Roštění (2650 Kč), Roštín (5850 Kč), Rataje (1100 Kč), Rusava (500 Kč), Rajnochovice (1850 Kč), Skaštice (2100 Kč), Šelešovice (1800 Kč), Troubky (1050 Kč), Tučapy (1500 Kč), Zdounky (1400 Kč), Záříčí (300 Kč), Zlobice (1950 Kč), Zborovice (2100 Kč), Žeranovice (1350 Kč), Záhlinice (1850 Kč), Zahnašovice (1800 Kč).

Kompenzace za chybějící mládež: Hlinsko p. H. (3000 Kč), Kyselovice (3000 Kč), Ludslavice (3000 Kč), Litenčice (3000 Kč), Martinice (3000 Kč), Pravčice (3000 Kč), Počenice (3000 Kč), Roštění (3000 Kč), Roštín (3000 Kč), Skaštice (3000 Kč), Šelešovice (3000 Kč), Střílky (3000 Kč), Troubky (3000 Kč), Tučapy (3000 Kč), Zahnašovice (3000 Kč). Kluby, které nejsou členy ČSTV: Koryna (800 Kč), Žalkovice (800 Kč). Všechny částky musí být uhrazeny do 4. 8. 2010.