1. STK

Změny termínů utkání

Okresní přebor: 16. kolo: Záhlinice – Skaštice, původní termín 29. 3. – nový termín 30. 4. v 17 hodin (nezpůsobilý terén).

III. třída – sk. A: Rusava B – Rymice, původní termín 29. 3. – nový termín 8. 5. ve 14 hodin (nezpůsobilý terén). Rajnochovice – Ludslavice, původní termín 29. 3. – nový termín 1. 5. v 17 hodin, nezpůsobilý terén).

III. třída – sk. B: Střílky – Dřínov, původní termín 29. 3. – nový termín 1. 5. v 17.30 hodin (nezpůsobilý terén).

Dorost – sk. B: 10. kolo: Lubná – Šelešovice, původní termín 5. 4. – nový termín 17. 4. v 17 hodin (nezpůsobilý terén).

Mladší žáci – sk. A: 12. kolo: DFK Holešov – Slavkov p. H., původní termín 18. 4. – nový termín 19. 4. v 10 hodin, hř. Slavkov p. H. Poplatek 150 Kč – DFK Holešov.

Nehlášení výsledků a střelců

Okresní přebor: Kyselovice – Žeranovice (nepřesné uvedení střelců, poplatek 50 Kč – Kyselovice).

III. třída – sk. A: Rajnochovice – Ludslavice (nehlášení odložení utkání, poplatek 100 Kč – Rajnochovice), Komárno – Žalkovice B (nehlášení střelců, poplatek 50 Kč – Komárno), Loukov – Hlinsko p. H. (nepřesné uvedení střelců, poplatek 50 Kč – Loukov), Břest – Mysločovice B (nepřesné uvedení střelců, poplatek 50 Kč – Břest).

III. třída – sk. B: Zlobice – Lubná B (nehlášení střelců, poplatek 50 Kč – Zlobice), Troubky – Lutopecny (nepřesné uvedení střelců, poplatek 50 Kč – Troubky).

Předvolání

Dne 8. 4., ve 14 hodin se dostaví na komisi STK předseda oddílu ze Skaštic.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída – 18. kolo, neděle 12. dubna v 16.30 hodin

1–18–1 Prusinovice – Žeranovice: Zeman (delegát Novák)

1–18–2 Němčice – Skaštice: Nevřala (delegát Ligas)

1–18–3 Mrlínek – Kyselovice (SO, hřiště Loukov): Kotas (SD) – Zicháček (SD) (delegát Melichárek)

1–18–4 Záhlinice – Tučapy: Měrka

1–18–5 Admira Hulín – Chvalčov: Skyba

1–18–6 Zdounky – Počenice: Veselý

1–18–7 Roštění – Martinice: Pelikán (SD) – Jášek (SD)

III. třída, sk. A – 18. kolo, neděle 12. dubna v 16.30 hodin

2–18–1 Komárno – Rymice: Maniš

2–18–2 Žalkovice B – Ludslavice (14.00): Čech (SD) – Vybíral (SD)

2–18–3 Rusava B – Hlinsko p. H. (10.15): Zicháček (delegát Melichárek)

2–18–4 Rajnochovice – Zahnašovice: Dundová (SD1)

2–18–5 Loukov – Mysločovice B: Hoza (SD1)

2–18–6 Kostelec u Hol. – Pravčice: Kotas

2–18–7 Břest – Kyselovice B: Vybíral (SD) – Čech (SD)

III. třída, sk. B – 18. kolo, neděle 12. dubna v 16.30 hodin

3–18–1 Zlobice – Lutopecny: Sedlák

3–18–2 Lubná B – Dřínov (SO): Sedlák (delegát Ligas)

3–18–3 Troubky – Bezměrov: Hušek

3–18–4 Střílky – Šelešovice: Mucha

3–18–5 Kvasice B – Litenčice (SO): Mucha – Daněk

3–18–6 Roštín – Rataje: A. Novák

I. B třída, sk. B – neděle 12. dubna v 16.30 hodin

Rusava – Holešov B (SO): Veselý (SD), Čech (SD)

Těšnovice – Slavkov p. H.: Pagáč, Benda

Lubná – Valašské Klobouky: Zapletal starší (SD), Zapletal mladší (SD)

Míškovice – Louky: Caletka, Sedlář

Moravskoslezská liga žen – neděle 12. dubna ve 14:00 hodin

Holešovské holky – Ocmanice (hřiště Na Střelnici): Capanda (SD), Zimmermann (SD)

Moravskoslezská divize žen – sobota 11. dubna v 15.00 hodin

DFK Holešov – Hlučín B (hřiště Všetuly): Zapletal mladší (SD), Zapletal starší (SD)

Okresní přebor dorost, sk. A – 11. kolo, neděle 12. dubna ve 13.30 hodin

4–11–1 Roštění – Prusinovice (SO, 16.30): Pančocha

4–11–2 Mrlínek – Kostelec u Hol. (hřiště Loukov): Z. Novák

4–11–3 Pravčice – Rusava (SO, 16.30, hřiště UT Hulín): Vymětal

4–11–4 Skaštice – Žalkovice: Pančocha

Okresní přebor dorost, sk. B – 11. kolo, neděle 12. dubna

5–11–1 Roštín – Těšnovice (SO, 13.00): Jelínek

5–11–2 Zborovice – Lubná (NE, 14.00): Jelínek

5–11–3 Šelešovice – Lutopecny (NE, 14.15): Tichánek

Okresní přebor starší žáci, sk. B – 11. kolo, neděle 12. dubna ve 14.00 hodin

7–11–1 Roštín – Zlobice: Mucha

7–11–2 Bařice – Zdounky (14.30): Daněk

7–11–3 Dřínov – Lutopecny: Hušek

Okresní přebor mladší žáci, sk. A – 11. kolo, neděle 12. dubna v 10.00 hodin

8–11–1 Žeranovice – Prusinovice: Caletka

8–11–2 Slavkov p. H. – Rymice: Maniš

8–11–3 Chvalčov – DFK Holešov: Z. Novák

8–11–4 Ludslavice – Martinice (14.00): Caletka

Okresní přebor mladší žáci, sk. B – 11. kolo, neděle 12. dubna v 10.00 hodin

9–11–1 Břest – Zborovice (14.45): Janečka

9–11–2 Kostelec u Hol. – Kyselovice: Janečka

9–11–3 Kojetín – Němčice: Jášek

Omluvy rozhodčích

Rozhodčí OFS Kroměříž jsou v zásadě vždy připraveni k řízení utkání OFS. Pouze řádná omluva je může této povinnosti zbavit. Rozhodčí je povinen telefonicky se omluvit okamžitě poté, kdy důvod omluvy nastane, nejpozději však 3 dny před konáním utkání. Omluvy po tomto termínu budou uznány pouze na základě předložení potvrzení o pracovní neschopnosti, či z jiného závažného důvodu (např. jednání s orgánem státní správy, Policí ČR, Městskou policií). Lékařské potvrzení na výměnném listě nebude považováno za dostatečnou omluvu.

Oddílový rozhodčí OFS Kroměříž – dále jen laik je oprávněn rozhodovat mistrovská utkání v rámci OFS Kroměříž jako:

1) AR1, AR2 při mistrovských utkáních mužů
2) HR při mistrovských utkáních mládeže
3) HR při nedostavení se delegovaného rozhodčího

Laik nespadá do kompetence komise rozhodčích OFS Kroměříž. Povinností laika je dostavit se do kabiny rozhodčího 30 minut před začátkem utkání. Na základě předložení platného průkazu může vykonávat funkci asistenta rozhodčího. Každý oddíl dodá před utkáním jednoho asistenta. Pokud jeden z oddílů nemá asistenta, má soupeř právo nominovat dva asistenty. Do zápisu o utkání uvede laik číslo svého průkazu. Pokud nebude mít ani jeden z oddílů k dispozici laika, vykonává funkci AR oddílový pomezní rozhodčí.

KR upozorňuje na důsledné vyplňování kolonek v zápisu o utkání. Pokud kapitán po utkání nevznese námitku, uvede rozhodčí do příslušné kolonky text: BEZ NÁMITEK. Pokud v utkání není vyloučen hráč, uvede rozhodčí do příslušné kolonky text: VYLOUČEN NEBYL NIKDO. V případě udělení ŽK je nutné mít v příslušné kolonce podpis kapitána. Počet pořadatelů v utkání mužů je 6. V zápise o utkání musí být uveden vedoucí družstva!

KR projednala podnět rozhodčího Vlastimila Skyby a revokovala své původní rozhodnutí ohledně účtování cestovného. Všichni rozhodčí a delegáti mohou účtovat cestovné z místa bydliště. Obsazovací úsek garantuje oddílům, že náklady na cestovné nepřesáhnou u jednoho rozhodčího částku 500 Kč. Obsazovací úsek vypracuje kilometrovník pro rozhodčí a delegáty.

KR se zabývala obsahem výpovědi pana Bohuslava Poláška, trenéra Chvalčova, které učinil v médiích. Rozhodčí Oldřich Nevřala postupoval v souladu s PF – Pravidlo 5, čl. 28, čl. 29.

Čl. 28 Námitky lze vznést proti:

a) příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště,
b) nastoupení nebo startu člena soupeřova družstva,
c) výstroji hráče soupeřova družstva,
d) výsledku utkání,
e) neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu rozhodčího),
f) popisu přestupků nebo popisu provinění příslušníka družstva,

Čl. 29 Kapitán nemůže vznášet námitky k výkonu rozhodčího. Připomínky k výkonu rozhodčího lze uplatnit pouze formou, kterou stanovuje Soutěžní řád nebo Rozpis příslušné soutěže.

3. INFORMACE KFS ZLÍN

Dnem 3. března 2009 zahajuje činnost registrační místo na Zlínském KFS.

Pracoviště registračního oddělení Zlínského krajského fotbalového svazu provádí přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Krajské pracoviště registrace je dále oprávněno vystavovat duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě.

Dále toto pracoviště může provést změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo.

Veškerou výše uvedenou činnost může registrace na Zlínském KFS provádět u mužů do úrovně MSFL a mládeže bez omezení.

Přestup či hostování se provádí výhradně na základě osobního doručení. Poštou se uvedené výkony neprovádějí (poštou je možné zasílat na registrační úsek ČMFS Praha, resp. Olomouc)

Za provedené výkony se hradí poplatky dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty, veškeré poplatky se hradí přímo po provedení registrace v pokladně ZL KFS.

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 1. března do 6. dubna 2009

Úterý (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Čtvrtek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Pátek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 7. dubna do 30. června 2009

Úterý (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Čtvrtek (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

4. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Nepodmíněný trest

Tomáš Tinka (Kyselovice B) – 1 SU od 1. 4., čl. 1 – 100 Kč.

Změna trestu

Stanislav Juřena (Počenice) – trest se mění na 1 SU podmíněně do 2. 7. , čl. 31 – 100 Kč.

Poplatky za žluté karty

Kvasice B (25× ŽK) – 100 Kč, Zdounky (20× ŽK) – 100 Kč, Tučapy (30× ŽK) – 100 Kč, Prusinovice (15× ŽK) – 100 Kč, Němčice (25× ŽK) – 100 Kč, Admira Hulín (20× ŽK) – 100 Kč, Pravčice (35× ŽK) – 100 Kč, Hlinsko p. H. (20× ŽK) – 100 Kč, Břest (20× ŽK) – 100 Kč.