1. STK

Jarní část II. třídy a obou skupin III. tříd začne zápasy 15. kola v úřední začátek v neděli 22. března od 15 hodin.

Soutěže dorostu, starších žáků sk. B a mladších žáků začínají v neděli 5. dubna zápasy 10. kola.

Starší žáci, skupina B má na programu zápasy úvodního, osmého kola v neděli 19. dubna.

Okresní přebor přípravek začíná sedmým kolem v neděli 19. dubna.

Aktiv oddílů hrajících okresní soutěže řízené OFS Kroměříž se uskuteční v pátek 20. března od 16 hodin v KK Hulín. Účast všech klubů je povinná.

Změny termínů utkání

II. třída: Mrlínek – Zdounky, původní termín 22. 3. v 15 hodin. Nový termín 8. 5. v 16.30 hod., poplatek 150 Kč – Mrlínek.

III. třída, sk. A: Kyselovice B – Pravčice, původní termín 29. 3. Nový termín 29. 3. v 10.15 hod. (hř. Záříčí), poplatek 150 Kč – Kyselovice.

15. kolo: Zahnašovice – Břest (22. 3., 10.00)

17. kolo: Zahnašovice – Loukov (5. 4., 10.00)

19. kolo: Zahnašovice – Rusava B (19. 4., 10.00)

21. kolo: Zahnašovice – Rymice (3. 5., 16.30)

23. kolo: Zahnašovice – Hlinsko p. H. (17. 5., 16.30)

14. kolo: Zahnašovice – Kyselovice B (14. 6., 16.30)

Všechna utkání se budou hrát na hřišti v Ludslavicích. Poplatek 150 Kč – Zahnašovice.

III. třída, sk. B: Lubná B – Troubky, původní termín 21. 3. v 15 hodin. Nový termín 1. 5. v 16.30 hod., poplatek 150 Kč – Lubná.

Zlobice – Lubná B, původní termín 29. 3. Nový termín 29. 3. v 15 hodin (UT Kroměříž), poplatek 150 Kč – Zlobice.

Soupisky

Rusava, Žalkovice, Kyselovice, Mysločovice, Lubná, Kvasice – termín odevzdání soupisek (do 18. 3.).

Hlášenky

Zborovice, Němčice – termín zaslání hlášenek (do 25. 3).

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída – 15. kolo, neděle 22. března v 15.00 hod.

1–15–1 Počenice – Prusinovice: Pelikán (SD) – Sedlák (SD), Jelínek (del. Halašta)
1–15–2 Chvalčov – Martinice: Skyba – Zicháček

1–15–3 Tučapy – Roštění: Mucha – Maniš, Janečka (del. Kurcik)
1–15–4 Skaštice – Adm. Hulín: KR – KR, KR (del. Oplt)

1–15–5 Žeranovice – Záhlinice: Zeman – Benda
1–15–6 Němčice – Kyselovice: Hušek – Čech (SD), Vybíral (SD)

III. třída, sk. A – 15. kolo, neděle 22. března v 15.00 hod.

2–15–1 Pravčice – Komárno (SO, 10.00, hř. UT Hulín): Čech – Benda, Pančocha (del. Ligas)

2–15–2 Mysločovice B – Kyselovice B (10.00): Vymětal – Benda (SD), Daněk (SD)

2–15–3 Zahnašovice – Břest (10.00, hř. Ludslavice): Pančocha (del. Melichárek)

2–15–4 Hlinsko p. H. – Kostelec u Hol.: Měrka

2–15–5 Ludslavice – Loukov: Zimmermann (del. Melichárek)

2–15–6 Rymice – Rajnochovice: A. Novák

2–15–7 Žalkovice B – Rusava B (12.30): Vybíral (SD) – Čech (SD)

III. třída, sk. B – 15. kolo, neděle 22. března v 15.00 hod.

3–15–1 Litenčice – Zlobice: Tichánek

3–15–2 Bařice – Rataje: Pančocha

3–15–3 Šelešovice – Roštín: Tříska

3–15–4 Bezměrov – Kvasice B: Zapletal st.

3–15–5 Lutopecny – Střílky: Dundová

I. B třída, sk. B

Holešov B – Hvozdná (NE, 10.15, hř. Všetuly): Veselý, Kotas

Slavkov p. H. – Fryšták (NE, 15.00): Kotas, Z. Novák

Lubná – Rusava (NE, 15.00): Hoza (SD), Zapletal ml. (SD)

I. B třída, sk. C

Koryčany – Zlámanec (NE, 15.00): Sedlář (SD), Peška (SD)

Nominační listina rozhodčích – jaro 2009

II. třída: Dundová (Hulín), Hušek (Morkovice), Kotas (Pacetluky), Mucha (Divoky), Měrka (Zlín), A. Novák (Skaštice), Pagáč (Roštění), Pelikán (Kojetín), Skyba (Slušovice), Veselý (Kroměříž), Zeman (Holešov), Tříska (Chropyně).

III. třída: Benda (Kvasice), Caletka (Kurovice), Capanda (Chropyně), Čech (Kroměříž), Daněk (Kvasice), Hoza (Hulín), Jelínek (Zdounky), Z. Novák (Bystřice p. H.), Pančocha (Hulín), Peška (Lískovec), Sedlák (Postoupky), Tichánek (Počenice), Vymětal (Žalkovice), Vybíral (Kroměříž), Zimmermann (Žalkovice), Zicháček (Bystřice p. H.), Zapletal starší (Hulín), Zapletal mladší (Hulín), Sedlář (Lubná), Janečka (Žalkovice), Maniš (Chvalčov), Jašek (Kojetín).

Rozhodčí (laik)

Pešák, Navrátil, Zbořil, Ragoš (Kostelec u Hol.), Krejčiřík (Střílky), Skotek, Fiala (Míškovice), Nasswetter, Huška (Koryčany), Sedláček, Judas (Dřínov), Deneš (Rataje), Surýnek (Počenice), Miklík, Brezanský, Darebník (Pravčice), Zelinka (Zdounky), Ides, Kubačák (Rajnochovice), Matějek (Lutopecny), Krajíček (Rusava), Drulák, Sigmund (Šelešovice), Bartoš (Roštín), Pelikán (Bezměrov), Čičatka, Paštěka (Záhlinice), Vlček (Zlobice), Dvořák (Bařice), Hlaváč (Troubky), Uruba, Bravený (Hlinsko p. H.), Vaculík (Holešov B), Matula (Admira Hulín), Křepelka (Tučapy), Kundera (Loukov), Ságnerová (DFK Holešov), Benedikt (Těšnovice), Měrka (Rymice), Konečný (Ludslavice), Klimek, Tobolík (Žeranovice), Darebník, Kovařík, Nedbal (Prusinovice), Bělíček (Slavkov p. H.), Judas (Kvasice), Juřena (Lubná), Škrabal, Filipík (Roštění), Huňková, Zaoral, Havelka (Martinice), Mařák (Chvalčov), Němec (Němčice).

Doplnění rozpisu soutěže – článek 23 Rozhodčí

23.8 – Rozhodčí s licencí M (mládež) může být delegován jako asistent rozhodčího na utkání dospělých okresních a krajských soutěží.

Omluvy rozhodčích

Rozhodčí OFS Kroměříž jsou v zásadě vždy připraveni k řízení utkání OFS. Pouze řádná omluva je může této povinnosti zbavit. Rozhodčí je povinen telefonicky se omluvit okamžitě poté, kdy důvod omluvy nastane, nejpozději však 3 dny před konáním utkání. Omluvy po tomto termínu budou uznány pouze na základě předložení potvrzení o pracovní neschopnosti, či z jiného závažného důvodu (např. jednání s orgánem státní správy, Policí ČR, Městskou policií). Lékařské potvrzení na výměnném listě nebude považováno za dostatečnou omluvu.

Kde najdu delegace na utkání?

Delegace rozhodčích vychází pravidelně každé úterý v úřední zprávě OFS Kroměříž otištěné v Kroměřížském deníku a Týdeníku Kroměřížska. Dále na webových stránkách: www.kromerizskydenik.cz a nově také na www.fotbal-rozhodci.cz

Změny delegací na utkání

Změnu delegace provádí výhradně předseda obsazovacího úseku Petr Zpěvák (telefon: 732 564 761, e-mail: sportovni.listy@seznam.cz) prostřednictvím webové stránky www.fotbal-rozhodci.cz

Aktualizace delegací bude prováděna vždy v pátek dopoledne, změny budou označeny žlutým rastrem. Rozhodčí, kterých se budou změny týkat, potvrdí přijetí delegace obratem obsazovacímu úseku pomocí sms zprávy. Ve výjimečných případech bude změna delegace provedena telefonicky. Platí vždy poslední delegace.

Postihování nedostatků ze strany rozhodčích

Nesplněná delegace bez dostatečné omluvy – pokuta 150 Kč. Pozdní odeslání zápisu o utkání – pokuta 150 Kč. Zápisy o utkání budou zasílány doporučeně, doklad o odeslání si rozhodčí uschová pro případ kontroly. Udělenou pokutu je rozhodčí povinen zaplatit do 7 dnů od uveřejnění v ÚZ na OFS Kroměříž.

Zásady pro účtování cestovného

Při společné delegaci (za jménem rozhodčího bude symbol SD) jsou rozhodčí povinni na utkání cestovat jedním autem. Autem jede rozhodčí z nejvzdálenějšího místa. Případná zajížďka pro asistenta rozhodčího bude zdůvodněna na zadní straně zápisu o utkání (stejně tak zvýšené cestovné z důvodu objížďky). V případě použití automobilu činí cestovné 5 Kč/km.

Stravné

Stravné ve výši 60 Kč lze vyplatit pouze tehdy, činí-li doba mezi odjezdem rozhodčího z místa bydliště do návratu do místa bydliště více než 5 hodin (časy se uvedou do zúčtovacího dokladu). Je-li nejkratší vzdálenost z místa bydliště do místa konání utkání menší než 50 km, lze stravné vyplatit pouze při společné delegaci nebo ve výjimečných případech (čerpání čekací doby apod.).

3. INFORMACE KFS ZLÍN

Dnem 3. března 2009 zahajuje činnost registrační místo na Zlínském KFS.

Pracoviště registračního oddělení Zlínského krajského fotbalového svazu provádí přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Krajské pracoviště registrace je dále oprávněno vystavovat duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě.

Dále toto pracoviště může provést změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo.

Veškerou výše uvedenou činnost může registrace na Zlínském KFS provádět u mužů do úrovně MSFL a mládeže bez omezení.

Přestup či hostování se provádí výhradně na základě osobního doručení. Poštou se uvedené výkony neprovádějí (poštou je možné zasílat na registrační úsek ČMFS Praha, resp. Olomouc)

Za provedené výkony se hradí poplatky dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty, veškeré poplatky se hradí přímo po provedení registrace v pokladně ZL KFS.

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 1. března do 6. dubna 2009

Úterý (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Čtvrtek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Pátek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 7. dubna do 30. června 2009

Úterý (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Čtvrtek (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

4. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Pokuta pro oddíly, které se nezúčastnily školení rozhodčích (laik)

Břest, Komárno, Kyselovice, Litenčice, Mrlínek, Mysločovice, Skaštice, Zahnašovice, Zborovice a Žalkovice (všechny oddíly 500 Kč). Částka bude uhrazena ze záloh na ročník 2008–9.

5. RŮZNÉ

Změny organizačních pracovníků TJ Roštění

Předseda: René Pagáč, tel. 736 762 344, email: renepagac@seznam.cz

Sekretář: Oldřich Škrabala, tel. 774 656 838, 777 281 324, email: heryrad@tiscali.cz

6. KOMISE MLÁDEŽE

Nominace na utkání OFS Kroměříž ročník 1997

Termín: čtvrtek 2. dubna, 16 hodin. Utkání v rámci meziokresní soutěže proti OFS Vsetín.

Místo: Hulín, sraz hráčů na hřišti v Hulíně v 15 hodin.

Vybavení: vzít sebou všechny věci na zápas a rozcvičení, brankáři svoji kompletní výstroj, průkaz pojištěnce a věci na osobní hygienu. Registrační průkazy!!!

Ukončení: čtvrtek 2. dubna v 18 hodin v Hulíně.

Poznámka: případnou omluvu (z důvodu nemoci či zranění) okamžitě hlaste na OFS Kroměříž tel. 573 336 390 nebo na mobil 728 915 051 – Leoš Přecechtěl. Nezdůvodněná neúčast bude předána k disciplinárnímu řízení.

Hráči:

Chropyně: Jakub Palkovský, Lukáš Berky, Adam Vymětal, Lukáš Konečný.

Koryčany: Michael Hubr, Filip Hanák, Patrik Prachař.

Hulín: Martin Podmol, Luboš Brázdilík, Marek Zajac.

Kvasice: Jakub Ševela, Radek Pospíšil, Jan Gunčík.

Holešov: Jakub Zahnaš, Lukáš Michálek, Benedikt Šuba.

Trenér: Libor Piškula, asistent: Luboš Lanča, vedoucí mužstva: Leoš Přecechtěl.