1. STK

Jarní část II. třídy a obou skupin III. tříd začne zápasy 15. kola v úřední začátek v neděli 22. března od 15 hodin.

Soutěže dorostu, starších žáků sk. B a mladších žáků začínají v neděli 5. dubna zápasy 10. kola.

Starší žáci, skupina B má na programu zápasy úvodního, osmého kola v neděli 19. dubna.

Okresní přebor přípravek začíná sedmým kolem v neděli 19. dubna.

Aktiv oddílů hrajících okresní soutěže řízené OFS Kroměříž se uskuteční v pátek 20. března od 16 hodin v KK Hulín. Účast všech klubů je povinná.

Změna termínů utkání

III. třída, sk. B: Zlobice – Lubná B, původní termín 29. 3. v 16.00 hodin. Nový termín 29. 3. v 15.00 hodin (hř. UT Kroměříž).

2.KOMISE ROZHODČÍCH

Delegace rozhodčích

Zimní turnaj E.ON cup 2009

Neděle 15. března

Morkovice dorost – Boršice dorost (9.00, UT Morkovice): Jelínek.

Přátelská utkání

Sobota 14. března

Morkovice dorost – Pačlavice dorost (9.00, UT Morkovice): Jelínek. Morkovice starší žáci – Slovácko juniorky (15.00, UT Morkovice): Hušek.

Neděle 15. března

Morkovice mladší žáci – Bučovice mladší žáci (17.00, UT Morkovice): Hušek.

Omluvy rozhodčích

Rozhodčí OFS Kroměříž jsou v zásadě vždy připraveni k řízení utkání OFS. Pouze řádná omluva je může této povinnosti zbavit. Rozhodčí je povinen telefonicky se omluvit okamžitě poté, kdy důvod omluvy nastane, nejpozději však 3 dny před konáním utkání. Omluvy po tomto termínu budou uznány pouze na základě předložení potvrzení o pracovní neschopnosti, či z jiného závažného důvodu (např. jednání s orgánem státní správy, Policí ČR, Městskou policií). Lékařské potvrzení na výměnném listě nebude považováno za dostatečnou omluvu.

Kde najdu delegace na utkání?

Delegace rozhodčích vychází pravidelně každé úterý v úřední zprávě OFS Kroměříž otištěné v Kroměřížském deníku a Týdeníku Kroměřížska. Dále na webových stránkách: www.kromerizskydenik.cz a nově také na www.fotbal-rozhodci.cz

Změny delegací na utkání

Změnu delegace provádí výhradně předseda obsazovacího úseku Petr Zpěvák (telefon: 732 564 761, e-mail: sportovni.listy@seznam.cz) prostřednictvím webové stránky www.fotbal-rozhodci.cz

Aktualizace delegací bude prováděna vždy v pátek dopoledne, změny budou označeny žlutým rastrem. Rozhodčí, kterých se budou změny týkat, potvrdí přijetí delegace obratem obsazovacímu úseku pomocí sms zprávy. Ve výjimečných případech bude změna delegace provedena telefonicky. Platí vždy poslední delegace.

Postihování nedostatků ze strany rozhodčích

Nesplněná delegace bez dostatečné omluvy – pokuta 150 Kč. Pozdní odeslání zápisu o utkání – pokuta 150 Kč. Zápisy o utkání budou zasílány doporučeně, doklad o odeslání si rozhodčí uschová pro případ kontroly. Udělenou pokutu je rozhodčí povinen zaplatit do 7 dnů od uveřejnění v ÚZ na OFS Kroměříž.

Zásady pro účtování cestovného

Při společné delegaci (za jménem rozhodčího bude symbol SD) jsou rozhodčí povinni na utkání cestovat jedním autem. Autem jede rozhodčí z nejvzdálenějšího místa. Případná zajížďka pro asistenta rozhodčího bude zdůvodněna na zadní straně zápisu o utkání (stejně tak zvýšené cestovné z důvodu objížďky). V případě použití automobilu činí cestovné 5 Kč/km.

Stravné

Stravné ve výši 60 Kč lze vyplatit pouze tehdy, činí-li doba mezi odjezdem rozhodčího z místa bydliště do návratu do místa bydliště více než 5 hodin (časy se uvedou do zúčtovacího dokladu). Je-li nejkratší vzdálenost z místa bydliště do místa konání utkání menší než 50 km, lze stravné vyplatit pouze při společné delegaci nebo ve výjimečných případech (čerpání čekací doby apod.).

3. INFORMACE KFS ZLÍN

Dnem 3. března 2009 zahajuje činnost regitrační místo na Zlínském KFS.

Pracoviště registračního oddělení Zlínského krajského fotbalového svazu provádí přestupy, hostování a ukončení hostování se souhlasem mateřského klubu podle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty. Krajské pracoviště registrace je dále oprávněno vystavovat duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě.

Dále toto pracoviště může provést změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo.

Veškerou výše uvedenou činnost může registrace na Zlínském KFS provádět u mužů do úrovně MSFL a mládeže bez omezení.

Přestup či hostování se provádí výhradně na základě osobního doručení. Poštou se uvedené výkony neprovádějí (poštou je možné zasílat na regitrační úsek ČMFS Praha, resp. Olomouc)

Za provedené výkony se hradí poplatky dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty, veškeré poplatky se hradí přímo po provedení registrace v pokladně ZL KFS.

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 1. března do 6. dubna 2009
Úterý (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Čtvrtek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Pátek (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00)

Pracovní doba registrace ZL KFS v době od 7. dubna do 30. června 2009

Úterý (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

Čtvrtek (9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00)

4. POZVÁNKA

TJ Prusinovice o. s. – oddíl kopané, pořádá v sobotu 21. března halový turnaj mladší přípravky (ročník 2000 a mladší).

Turnaj se koná ve sportovní hale 1. ZŠ Holešov a začíná v 8 hodin. Startovné na turnaj činí 1000 Kč a obsahuje občerstvení a ceny pro všechna zúčastněná mužstva.

V případě Vašeho zájmu potvrďte svou účast v co nejkratší době (omezená kapacita haly!) buď telefonicky (604 216 926 – Pumprla), e-mailem (Ales.Pumprla@seznam.cz) nebo písemně, Aleš Pumprla, Plačkov 369, 768 42 Prusinovice.