1. FAČR

1.1 Členské karty

Na sekretariátu OFS Kroměříž si můžete každý čtvrtek (8.00 – 15.30) vyzvednout členské karty (nová zásilka přišla z FAČR 28. 11. 2013). Po tel. (602 511 429) domluvě i v jiných termínech. Jedná se o tyto kluby: Komárno-Osíčko, Holešovské holky, Martinice, Střílky, Záříčí, Dřínov, Míškovice, Rymice, Žeranovice, Lutopecny, Mrlínek, Bařice, Zlobice.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Seminář rozhodčích

Seminář rozhodčích se uskuteční v pátek 21. 2. 2014 od 16 hodin v učebně COPT Kroměříž. Prezence rozhodčích bude probíhat od 15.45 hod. Zdárné absolvování semináře je podmínkou pro zařazení na listinu rozhodčích pro jarní část soutěže. Noví zájemci o vykonávání funkce rozhodčího jsou na seminář srdečně zváni.

3. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

3.1 Neuhrazené doplatky soutěžních záloh – podzim 2013

Bařice 900 Kč, Elko Holešov 350 Kč, Komárno 400 Kč, HS Kroměříž 2850 Kč, Kvasice 700 Kč, Litenčice 1250 Kč, Loukov 1150 Kč, Mysločovice 300 Kč, Počenice 300 Kč, Pravčice 500 Kč, Roštění 250 Kč, Rusava 800 Kč, Rymice 300 Kč, Těšnovice 500 Kč, Tučapy 700 Kč, Zahnašovice 100 Kč, Zborovice 1250 Kč – opakovaný termín úhrady do 10. 2. 2014, na účet: 2270698399/0800, VS – číslo oddílu (v případě neuhrazení se kluby vystavují disciplinárnímu postihu).

4. TRENÉRSKO–METODICKÁ KOMISE

4.1 Průkazy trenérů

Absolventi trenérského kursu licence C konaného 11. a 12. 1. 2014 si mohou průkazy vyzvednout na OFS Kroměříž od 23. 1. 2014 každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin.

4.2 Doškolení trenérů licence C

Trenéři, kterým skončila platnost trenérského průkazu, se mohou zúčastnit doškolení, které proběhne 23. 2. 2014 od 16.30 hodin v areálu HS Kroměříž. Zájemci si vezmou psací potřeby, fotografii a 100 Kč. Hlásit se mohou na mailu: ofskromeriz@tiscali.cz nebo tel. 602 511 429 (Kopčil).

5. STK

5.1 Povolení turnaje

STK povoluje turnaj mužů v Morkovicích.

5.2 Hlášenky

Termín pro odevzdání: do 28. 2. 2014

5.3 Soupisky

Termín pro odevzdání: do 27. 3. 2014