1. FAČR

1.1 Členské karty

Na sekretariátu OFS Kroměříž si můžete každý čtvrtek (8.00 – 15.30) vyzvednout členské karty (nová zásilka přišla z FAČR 28. 11. 2013). Po tel. (602 511 429) domluvě i v jiných termínech. Jedná se o tyto kluby: Bystřice p. H., Komárno-Osíčko, Holešovské holky, Martinice, Střílky, Bezměrov, Kvasice, Chropyně, Kostelec u Hol., Elko Holešov, Záříčí, HS Kroměříž, Zahnašovice, Dřínov, Míškovice, Rymice, Žalkovice, Žeranovice, Chvalčov, Lutopecny, Mrlínek, Zborovice, Roštění, Rataje, Tučapy, Zdounky, Bařice, Zlobice.

1.2 Úprava registračního řádu FAČR

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3. 12. 2013 schválil úpravu Registračního řádu FAČR o tzv. „volného hráče".

Registrační řád FAČR se doplňuje o odst. 4 článku 5, který zní: Registrace hráče za mateřský klub se zruší v případě, že hráč v době tří po sobě jdoucích let nebyl členem FAČR a zároveň nebyl registrován v jiné fotbalové asociaci sdružené ve FIFA.

Článek 6 odst. 1 nově zní: Hráč, jemuž byla registrace zrušena podle čl. 5 odst. 1, odst. 3 písm. a) a odst. 4 se může nechat zaregistrovat ihned za jiný klub, pokud tomu nebrání ustanovení čl. 7 odst. 1.

Tato změna nabývá platnosti dnem schválení VV FAČR a účinnosti dne 1. 1. 2014.

1.3 Úprava Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 3. 12. 2013 schválil úpravu novelizace Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR v následujícím zně­ní:

Do směrnice je vložen článek 4a ve znění: Změnu názvu klubu, který se dnem 1. 1. 2014 mění z občanského sdružení na spolek, spočívající výlučně v jeho přizpůsobení požadavkům § 216 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), a to přidáním výrazu „spolek", „zapsaný spolek" anebo zkratky „z.s." za název klubu platný k 31. 12. 2013, se nepovažuje za změnu názvu ve smyslu čl. 3 odst. 1 a čl. 4 této směrnice. Toto přechodné ustanovení platí pro období 1. 1. 2014 – 1. 1. 2016.
Článek 11 se rozšiřuje tak, že stávající text se stane odstavcem 1 a nově se doplní odst. 2. ve znění: „Tam, kde tato směrnice používá pojmu „občanské sdružení", se tento pojem s účinností od 1. 1. 2014 mění na „spolek".

TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE

2.1 Kurs trenérů licence C

V termínu 11. a 12. ledna 2014 proběhne v areálu Hanácké Slavie Kroměříž kurs pro zájemce o trenérskou licenci – C. Zahájení 11. ledna v 8.30 hod. Zájemci si sebou vezmou: 450 Kč (cena kursu), fotografii na průkaz, psací potřeby, sportovní obuv a oblečení. Přihlásit se můžete na ofskromeriz@tiscali.cz, nebo tel. 602 511 429. Do kursu bude zařazeno prvních 30 přihlášených (volných je aktuálně 21 míst).

3. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

3.1 Doplatek soutěžních záloh – podzim 2013

Bařice 900 Kč, Bezměrov 850 Kč, Břest 350 Kč, Dřínov 1750 Kč, Hlinsko p. H. 200 Kč, Elko Holešov 350 Kč, DFK Holešov 400 Kč, Chropyně 200 Kč, Komárno 400 Kč, Kostelec u Hol. 300 Kč, HS Kroměříž 2850 Kč, Kvasice 700 Kč, Kyselovice 1400 Kč, Litenčice 1250 Kč, Loukov 1150 Kč, Ludslavice 400 Kč, Lutopecny 1100 Kč, Martinice 1200 Kč, Morkovice 1150 Kč, Mrlínek 400 Kč, Mysločovice 300 Kč, Němčice 800 Kč, Počenice 300 Kč, Pravčice 500 Kč, Prusinovice 300 Kč, Rajnochovice 350 Kč, Rataje 400 Kč, Roštění 250 Kč, Rusava 800 Kč, Rymice 300 Kč, Skaštice 200 Kč, Slavkov p. H. 450 Kč, Střílky 50 Kč, Šelešovice 550 Kč, Těšnovice 500 Kč, Tučapy 700 Kč, Zahnašovice 100 Kč, Záhlinice 400 Kč, Záříčí 1100 Kč, Zborovice 1250 Kč, Zdounky 900 Kč, Zlobice 300 Kč, Žalkovice 150 Kč, Žeranovice 250 Kč – termín úhrady do 30. 12. 2013.

3.2 Vrácení soutěžních záloh – podzim 2013

Chvalčov 450 Kč, Lubná 100 Kč, Míškovice 1000 Kč – přeplatky budou vráceny na bankovní účty.

3.3 Neuhrazené pokuty

Záříčí 1000 Kč, Zlobice 800 Kč, Dřínov 1400 Kč, HS Kroměříž 2200 Kč, Pravčice 2200 Kč, rozhodčí Benda 250 Kč – termín pro opakovanou úhradu je 23. 12. 2013, jinak se kluby a rozhodčí vystavují postihu disciplinární komise.

3.4 Mládežnické turnaje podpořené OFS Kroměříž

DFK Holešov (mladší žáci, 8. 12. 2013)

Oddíly OFS Kroměříž mohou žádat o dotace na mládežnické turnaje. Informace na www.ofskromeriz.cz

4. VV

VV upozorňuje oddíly na povinnost shody názvu oddílu ve schválených stanovách a na registračních průkazech: Dřínov, Litenčice, Počenice, Pravčice, Rymice, Šelešovice, Záhlinice.