1. STK

1.1 Termíny utkání

OP mladší žáci, finálová skupina, 6. kolo

C-6–2 Zdounky – Slavkov p. H. (16. 6., 10.00)

OP mladší žáci, skupina o 11. místo, 6. kolo

A-6–1 Skaštice – Prusinovice (12. 6., 17.00)

1.2 Pořádkové pokuty

Nehlášení výsledku: Zdounky (starší přípravka) – pokuta 50 Kč.

Chybné hlášení střelců: Zlobice (muži), Chvalčov (starší žáci) – oba pokuta 50 Kč.

Neuvedení počtu pořadatelů: Rusava (muži) – pokuta 100 Kč.

1.3 Změny termínů utkání

II. třída: Kyselovice – Morkovice B, 17. kolo, nový termín 22. 6. (16.30), poplatek Kyselovice B 150 Kč.

III. třída, skupina A: Záhlinice – Kostelec u Hol. B, 18. kolo, nový termín 21. 6. (17.00), poplatek Záhlinice 150 Kč.

III. třída, skupina B: Těšnovice B – Šelešovice, 27. kolo, nový termín 8. 6. (16.00), poplatek Těšnovice B 350 Kč.

OP starší žáci: Těšnovice – Břest, 10. kolo, nový termín 8. 6. (13.00), poplatek Těšnovice 150 Kč.

1.4 Termíny odložených utkání

OP mladší žáci, finálová skupina: Zdounky – Holešov B, nový termín 6. 6. (17.00).

OP mladší žáci, skupina o 11. místo: Skaštice – Prusinovice, nový termín 12. 6. (17.00).

1.5 Změny termínů utkání, nařízené STK

III. třída, skupina A: Rymice – Martinice, 17. kolo, 22. 6. (16.30).

III. třída, skupina B: Zlobice – Těšnovice B, 17. kolo, 22. 6. (16.30).

1.6 Povolení turnajů

STK povoluje konání turnaje mužů v Rajnochovicích 20. 7. od 13.00.

STK povoluje konání turnaje starší přípravky v Prusinovicích 23. 6. od 13.00.

STK povoluje konání turnaje mladší přípravky v Prusinovicích 15. 6. od 13.00.

STK povoluje konání turnaje fotbalové školičky v Prusinovicích 8. 6. od 13.00.

1.7 Ostatní

Na oddíly bylo zasláno elektronickou poštou potvrzení o vlastnictví účtu a přihláška na nový ročník. Na oddíly byla zaslána elektronickou poštou přihláška na nový ročník (termín odevzdání do 24. 6.).

Losovací aktiv OFS Kroměříž proběhne v pátek 12. července (16.00) v Kulturním klubu v Hulíně.

1.8 Oficiální název oddílu

V souvislosti s množícími se dotazy členských klubů FAČR a řídících orgánů soutěží ve věci startu hráčů na „registrační průkazy s rozdílným názvem" je třeba znovu konstatovat, že v souladu s příslušnými předpisy FAČR může být v zápisu o utkání uveden pouze hráč s platným registračním průkazem, tj. průkazem opatřeným ID, znakem FAČR a správným názvem fotbalového klubu, tedy názvem, pod kterým je klub aktuálně registrován v centrální registraci klubů FAČR. (najdete na www.fotbal.cz)

V zápisu o utkání mohou být tedy uvedeni pouze hráči, jejichž registrační průkazy splňují náležitosti předpisů FAČR, především pak příslušných ustanovení Registračního řádu a Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR.

Porušením předpisů je stav, kdy jsou v zápise o utkání uvedení hráči s registračními průkazy obsahujícími rozdílný název klubu.

Jednotlivé řídící orgány nemají v řádech a předpisech FAČR žádnou oporu pro schvalování „mimořádných opatření či výjimek".

Toto sdělení nelze vnímat jako metodické stanovisko, ale pouze jako připomenutí stavu souladného s předpisy FAČR.

V Praze dne 16. 4.

LPO FAČR

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída, 15. kolo, 16. 6. (16.30)

1–15–1 Záříčí – Prusinovice (SO): Karlík

1–15–2 Zborovice – Roštění: Mucha

1–15–3 Žeranovice – Slavkov p. H.: Dundová

1–15–4 Kyselovice – Němčice: Tříska

1–15–5 Rusava – Lutopecny (SO): Slováček

1–15–6 Loukov – Morkovice B: Rybka

1–15–7 Mrlínek – Střílky: Veselý

III. třída, skupina A, 28. kolo, 16. 6. (16.30)

2–28–1 Tučapy – Rajnochovice: Matucha

2–28–2 Mysločovice B – Zahnašovice (10.00): Caletka

2–28–3 Rymice – Kostelec u Hol. B: Čech

2–28–4 Komárno – Záhlinice: Skyba

2–28–5 Břest – Míškovice (SO): Hušek

2–28–6 Chvalčov – Pravčice: Panáček

2–28–7 Holešov B – Martinice (10.15, hř. Všetuly): Dunda

2–28–8 Hlinsko p. H. – Ludslavice: Sedlář

III. třída, skupina B, 28. kolo, 16. 6. (16.30)

3–28–1 Počenice – Lubná B: Sanislo

3–28–2 Kvasice B – Těšnovice B (SO): Závojský

3–28–3 Šelešovice – Kyselovice B: Stuchlík

3–28–4 Zborovice B – Litenčice (SO, hř. Troubky): Žigmund

3–28–5 Zlobice – Záříčí B: Šindelek

3–28–6 Rataje – Dřínov: Jelínek

3–28–7 Bezměrov – Kroměříž B: Vybíral

MOP žen, 20. kolo, 16. 6.

4–20–1 Žalkovice – Napajedla (13.30): Rosický

4–20–2 Březůvky – Kroměříž (15. 6., 16.30): OFS Zlín

OP starší žáci, dohrávka 15. kola

6–15–3 Dřínov – Chvalčov (16. 6., 14.00): Šindelek

OP starší žáci, dohrávka 17. kola

6–17–3 Chropyně – Břest (16. 6., 10.30): Rosický

2.2 Seminář

Letní seminář rozhodčích se uskuteční v sobotu 20. 7.. Prezence rozhodčích proběhne od 8.30 hod. – 8.45 hod. na atletickém stadionu v Kroměříži, kde proběhnou fyzické prověrky. Samotné zahájení semináře je v 9.00 hod. Teoretická část semináře proběhne po fyzických prověrkách na učebně učiliště COPT Kroměříž. Pro zařazení na listinu rozhodčích v soutěžním ročníku – 2014 je podmínkou úspěšné absolvování semináře.

Plánované ukončení semináře je v 15.00 hod. Dřívější odchody ze semináře nebudou tolerovány. Případné omluvy je nutné zaslat nejpozději do 15. 7. na e-mailovou adresu (stanikpochyly@seznam.cz). Nový zájemci o vykonání funkce rozhodčího jsou na seminář srdečně zváni.

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

3.1 Vyloučení

KYSELOVICE B: Krejčí Radim – 3 SU nepodmíněně od 26. 5., 100 + 100 Kč.

MRLÍNEK: Horák Josef – 1 SU nepodmíněně od 30. 5., 100 Kč, Heryán Mojmír – 1 SU nepodmíněně od 30. 5., 100 Kč.

STŘÍLKY: Věžník Miroslav – 1 SU nepodmíněně od 3. 6., 100 Kč.

ŠELEŠOVICE: Scholz Radim – 1 SU nepodmíněně od 5. 6., 100 Kč.

BAŘICE: Štěpaník Pavel – 1 SU nepodmíněně od 5. 6., 100 Kč.

LUTOPECNY: Sadil Jaroslav – 1 SU nepodmíněně od 5. 6., 100 Kč.

CHROPYNĚ, žáci: Konečný Lukáš – 3 SU nepodmíněně od 3. 6., 50 Kč.

3.2 Neprojednáno

RATAJE: Havránek Miroslav

LUBNÁ B: Loučka Lubomír

3.3 Ostatní

DK OFS Kroměříž v disciplinárním řízení s oddíly a zástupci jejich mužstev: za start hráčky bez platného členství ve FAČR – Napajedla (ženy) a za starty hráčů s neplatným RP Tučapy (muži) – po řádném posouzení všech okolností rozhodla o upuštění od potrestání. DK považuje za dostatečné již potrestání těchto oddílů kontumací jejich zápasů ze strany STK.

DK OFS Kroměříž předává komisi rozhodčích k vyřešení tyto rozhodčí: Slováček, Sedlář, Šindelek, Dundová, Matucha.

3.4 Předvolání

LUBNÁ starší přípravka: na jednání DK dne 12. 6. (14.30) se dostaví vedoucí družstva p. Daněk.

4. RŮZNÉ

4.1 Členské karty FAČR

Zástupci klubů okresu Kroměříž (od MSFL až po III. třídu) si mohou na OFS vyzvednout členské karty FAČR.

V termínech: každou středu (9–16). Karty, které si zástupci klubů nevyzvednou do 31. července budou vráceny zpět na sídlo FAČR.