Úřední zpráva č. 33-2009 OFS Kroměříž

1. STK

Změny termínů utkání

III. třída, sk. B: Bezměrov – Zlobice, původní termín 6. 9., nový termín 5. 9. v 16.30 hod. Poplatek 350 Kč – Bezměrov.

Dorost, sk. A: Prusinovice – Kvasice, původní termín 29. 8., nový termín 29. 8. v 9.00 hod. Poplatek 150 Kč – Prusinovice.

Starší žáci, sk. A: Bařice – Rajnochovice, původní termín 23. 8. – nový termín 21. 8. v 17.00 hodin. Poplatek 150 Kč – Rajnochovice.

Povolení turnaje

STK povoluje turnaj starých pánů dne 29. 8. na hřišti v Mrlínku dle předložených propozic.

Nehlášení výsledků a střelců

III. třída, sk. C: Kvasice B – Bařice. Poplatek 50 Kč Kvasice.

Schválení hřiště s UMT

STK schvaluje hřiště s UMT klubu FC Morkovice, které je způsobilé k utkáním III. třídy.

Komuniké ze 4. zasedání Výkonného výboru ČMFS

Na strahovském sekretariátu se ve čtvrtek 13. srpna 2009 uskutečnilo 4. zasedání Výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu. VV ČMFS uložil všem členským klubům ČMFS, aby po skončení tréninků byly přenosné branky položeny na zem a zabezpečeny.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

Delegace rozhodčích

Okresní přebor – 4. kolo, neděle 30. srpna (16.30)

1–4–1 Prusinovice – Skaštice (15.00): Dundová

1–4–2 Tučapy – Martinice: Hušek

1–4–3 Chvalčov – Žeranovice: Mucha

1–4–4 Šelešovice – Roštění: A. Novák

1–4–5 Záhlinice – Němčice: Pagáč

1–4–6 Mrlínek – Kyselovice: Pelikán

1–4–7 Zdounky – Kostelec u Hol.: Peška

III. třída sk. A – 4. kolo, neděle 30. srpna (16.30)

2–4–1 Míškovice B – Rajnochovice (10.15): Zicháček

2–4–2 Martinice B – Zahnašovice (SO): Zicháček

2–4–3 Hlinsko p. H. – Mysločovice B: Zicháček

2–4–4 Komárno – Rusava B: Benda

2–4–5 Loukov – Ludslavice: Capanda

III. třída sk. B – 4. kolo, neděle 30. srpna (16.30)

3–4–1 Rataje – Bezměrov: Jelínek

3–4–2 Zlobice – Lutopecny: Z. Novák

3–4–3 Žalkovice B – Břest (14.00): Sedlář

3–4–4 Kyselovice B – Pravčice (SO): Sedlák

3–4–5 Rymice – Kostelec u Hol. B: Sedlář

III. třída sk. C – 4. kolo, neděle 30. srpna (16.30)

4–4–1 Troubky – Kvasice B: Čech

4–4–2 Lubná B – Morkovice B: Caletka

4–4–3 Litenčice – Bařice: Měrka

4–4–4 Střílky – Dřínov: Skyba

4–4–5 Počenice – Roštín: Veselý

Okresní přebor dorostu sk. A – 2. kolo, neděle 30. srpna (13.30)

5–2–1 Prusinovice – Kvasice (SO, 9.00): Benda

5–2–2 Skaštice – Němčice: Jelínek

5–2–3 Záhlinice – Rusava: (14.00): Pagáč

Okresní přebor dorostu sk. B – 2. kolo, neděle 30. srpna (14.15)

6–2–1 Těšnovice – Lutopecny (SO, 16.30): Jelínek

6–2–2 Lubná – Koryčany: Caletka

6–2–3 Zdounky – Roštín: Vybíral

Okresní přebor starších žáků sk. A (10+1) – 2. kolo, sobota 29. srpna (14.00)

7–2–1 Těšnovice – Rajnochovice: Sedlák

7–2–2 Zborovice – Bařice (11.00): Čech

7–2–3 Mrlínek – Zdounky (NE, 10.00): Polášková

Okresní přebor starších žáků sk. B (7+1) – 2. kolo, neděle 30. srpna (14.00)

8–2–1 Bezměrov – Lutopecny: Šlechta

8–2–2 Zlobice – Břest: Tichánek

8–2–3 Žalkovice – Roštín (10.30): Skákal

Okresní přebor mladších žáků sk. A – 2. kolo, neděle 30. srpna (10.00)

9–2–1 Prusinovice – Martinice (12.30): Jášek

9–2–2 Slavkov p. H. – Žeranovice: Z. Novák

9–2–3 Loukov – DFK Holešov (10.00): Šlechta

Okresní přebor mladších žáků sk. B – 2. kolo, sobota 29. srpna (9.30)

10–2–1 Zborovice – Břest: Čech

10–2–2 Žalkovice – Kyselovice (10.30): Mucha

10–2–3 Rymice – Kostelec u Hol. (NE, 10.00): Caletka

I.B třída – skupina B, neděle 30. srpna (16.30)

Těšnovice – Malenovice: AR1: Dundová (SD), AR2: Zapletal ml. (SD)

Lubná – Slavičín B (SO): AR1: Zapletal ml. (SD), AR2: Dundová (SD)

Slavkov p. H. – Kelč: AR1: Nevřala (SD), AR2: Pagáč (SD)

Míškovice – Fryšták (SO): AR1: Nevřala (SD), AR2: Lahola (SD)

Admira Hulín – Vizovice: AR1: Capanda (SD), AR2: Skákal (SD)

Moravskoslezská liga žen, sobota 29. srpna (15.00)

DFK Holešov – Nesyt Hodonín (hřiště Všetuly): AR1: Skákal (SD), AR2: Capanda (SD)

Obsazení delegátů na jednotlivá utkání bude provedeno prostřednictvím webu: www.fotbal-rozhodci.cz

Pokuty rozhodčích

KR uděluje pokutu 150 Kč rozhodčímu Zapletalovi mladšímu za nesplněnou delegaci na turnaj starších žáků v Mrlínku.

KR uděluje pokutu 150 Kč rozhodčímu Bendovi za nesplněnou delegaci na utkání mužů Kvasice B – Bařice.

Pokuty je nutné uhradit do 1. září na OFS Kroměříž.

KR upozorňuje vedoucí družstev mužů, aby při mistrovských a pohárových utkáních předkládali rozhodčím společně s registračními průkazy hráčů také platné průkazy trenérů (minimální licence C). V případě, že průkaz nebude předložen, uvede rozhodčí tuto skutečnost na zadní stranu zápisu o utkání.

KR upozorňuje rozhodčího Pelikána na skutečnost, že mistrovské utkání mužů Mrlínek – Kyselovice bude sehráno současně jako utkání pohárové. V případě nerozhodného výsledku se tedy budou provádět kopy z pokutové značky. Na zadní straně zápisu o utkání bude uvedeno následující prohlášení: Na základě rozhodnutí STK bude utkání sehráno jako mistrovské i pohárové. Před utkáním bylo oznámeno oběma kapitánům. Tento text podepíší oba kapitáni.

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Upozornění pro oddíly

V rámci sjednotit praxi disciplinárního řízení v ČMFS s postupy orgánů UEFA a FIFA se upravuje DŘ ČMFS.

Článek 21 – ukládání trestů

Článek se doplňuje o odstavec 4, který zní: Byl-li hráč vyloučen v soutěžním utkání, včetně vyloučení po předchozím napomenutí, uloží disciplinární komise hráči trest podle příslušných ustanovení tohoto řádu, vždy však nejméně trest zastavení závodní činnosti na jedno utkání.

Článek 7

Za poslední větu odstavce 2 se vkládá věta, která zní: Podmínečně odložit nelze trest uložený podle čl. 21 odst. 2.

Nepodmíněné tresty: Michal Vrubl (Žalkovice B) od 12. 8., 100 + 100 Kč.

Změna trestu: Stanislav Škrabaňa (Roštění) od 19. 8. – 1 SU podmíněně do 23. 11. 100 Kč.