1. VÝKONNÝ VÝBOR

V pondělí 22. 3. od 16 hodin se v KK Hulín uskuteční aktiv oddílů před začátkem jarní části sezony 2009/2010.

Aktivu se povinně zúčastní zástupci klubů (předseda nebo sekretář), které hrají okresní soutěže. Součástí aktivu bude také schůzka trenérů žákovských týmů. Na schůzku KM se dostaví ve stejném termínu trenéři žákovských týmů (jeden z každého klubu) hrajících okresní soutěže. Navíc také trenéři žákovských družstev (Bystřice p. H., Chropyně, Hulín, Holešov, FC Koryna, Kvasice a Morkovice).

2. STK

2.1 Oznámení

Termín pro odevzdání soupisek – 23. 3.

2.2 Nedodržení soutěžního řádu:

Nedodržení článku 25: Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže a přátelského utkání je povinen oznámit pořádání STK KM.

Oddíl Bezměrova (přátelské utkání Bezměrov – Kostelec u Hol. ze dne 21. 2. 2010) – se trestá důtkou.

Oddíl Šelešovic (přátelské utkání Šelešovice – Zlobice ze dne 7. 3. 2010) – se trestá důtkou.

Oddíl Litenčic (přátelské utkání Litenčice – Martinice B ze dne 7. 3. 2010) se trestá důtkou.

STK KM upozorňuje oddíly, že v případě opakovaného nerespektování článku 25 bude muset sáhnout k finančním postihům.

3. TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE

Absolventi doškolení trenérů licence C si mohou průkazy vyzvednout ve středu 24. 3. (14–16 hod.) na OFS Kroměříž.

4. KOMISE ROZHODČÍCH

4.1 Komise rozhodčích a delegátů upozorňuje kluby na dodržování ustanovení čl. 25 Rozpisu fotbalových soutěží OFS Kroměříž, respektive čl. 34 Rozpisu fotbalových soutěží Zlínského krajského fotbalového svazu. Každé přátelské nebo turnajové utkání je nutné hlásit příslušnému obsazovacímu úseku. Rozhodčí, který bude řídit přátelské nebo turnajové utkání bez vědomí obsazovacího úseku se dopouští svévolné delegace se všemi disciplinárními důsledky.

4.2 Obsazování turnajových a přátelských zápasů je prováděno prostřednictvím webové stránky www.fotbal-rozhodci.cz, případné změny delegací jsou prováděny vždy v pátek.

4.3 Požadavek na obsazení rozhodčími je možné zasílat obsazovacímu úseku na e-mailovou adresu: sportovni.listy@seznam.cz s upřesněním, zda klub požaduje delegovat 1 nebo 3 rozhodčí.

4.4 Rozhodčí Miroslav Pančocha, Roman Hoza a Libor Šlechta se nacházejí v zastavené činnosti do doby uhrazení pokut vůči KRD. Nesmějí vykonávat funkci oddílového rozhodčího ani oddílového pomezního rozhodčího.

4.5 Delegovaný rozhodčí je povinen omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže a obsazovacímu úseku, jakmile nastanou skutečnosti, bránící mu dostavit se k utkání.

4.6) Rozhodčí, kteří dosud nenahlásili obsazovacímu úseku vlastní e-malovou adresu, tak učiní do pátku 19. března 2010 na e-mail: sportovni.listy@seznam.cz

5. KOMISE MLÁDEŽE

Pozvánka hráčů na tréninkový sraz, který se uskuteční 8. 4. 2010 v 16.30 hod. v Holešově na stadionu Míru (u koupaliště).

Z tohoto tréninku vzejde nominace do výběru na OFS.

Ročník 1998 (U12)

Chropyně: Richard Podaný, Lukáš Konečný.

Holešov: Filip Kotas, Tomáš Zakopal, Aleš Horák, Richard Jaroš.

Zdounky: Ladislav Lučan, Přemysl Ptáček.

Prusinovice: Jonáš Zemánek, Adam Čuba.

Kvasice: Radim Zapletal, Emil Pospíšil.

Morkovice: Štěpán Novotný, Ondřej Hrnčíř.

Žeranovice: Martin Řihák.

Břest: Jaroslav Šálek, Václav Hanák.

Ročník 1999 (U11)

Holešov: Karol Marko, Evžen Horák.

Hulín: Michal Miklík, Kamil Šůstal, Christián Vlach, Adam Dvořák, Stanislav Uličný, David Černý.

Zdounky: Marek Přibyl, Zdeněk Karlík.

Koryčany: Robin Tiepfenbacher.

Kvasice: Jan Daněk, Roman Kirilenko.

Břest: Martin Niščák.

Kostelec u Hol.: Lukáš Batoušek, Lukáš Řihák.

Chvalčov: Lukáš Škvařil.

Rymice: Josef Káňa, Lukáš Kolařík.

Slavkov p. H.: David Mrázek.