1. VÝKONNÝ VÝBOR

V pondělí 22. 3. od 16 hodin se v KK Hulín uskuteční aktiv oddílů před začátkem jarní části sezony 2009/2010.

Aktivu se povinně zúčastní zástupci klubů (předseda nebo sekretář), které hrají okresní soutěže. Součástí aktivu bude také schůzka trenérů žákovských týmů. Na schůzku KM se dostaví ve stejném termínu trenéři žákovských týmů (jeden z každého klubu) hrajících okresní soutěže. Navíc také trenéři žákovských družstev (Bystřice p. H., Chropyně, Hulín, Holešov, FC Koryna, Kvasice a Morkovice).

2. STK

2.1 Oznámení

Termín pro odevzdání soupisek – 23. 3.

2.2 Hlášenka

Starší žáci (7+1): Lutopecny – Zlobice – 13. kolo, 25. 4., 13.30 hod.

3. TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE

Absolventi doškolení trenérů licence C si mohou průkazy vyzvednout ve středu 24. 3. (14–16 hod.) na OFS Kroměříž.

4. KOMISE ROZHODČÍCH

4.1 Schválená nominační listina rozhodčích pro jarní část sezony soutěžního ročníku 2009/2010.

Okresní přebor: 1. Pavel Mucha, 2. Stanislav Měrka, 3. Vlastimil Skyba, 4. Aleš Ligas, 5. Antonín Vymětal, 6. Antonín Novák, 7. Josef Hušek, 8. Michal Dunda, 9. Dalibor Pelikán, 10. Václav Veselý, 11. Miroslava Dundová, 12. Tomáš Pagáč, 13. Zbyněk Tříska, 14. Bedřich Caletka, 15. Josef Capanda, 16. Oldřich Skákal.

Okresní soutěž: 1. Zdeněk Jelínek, 2. Ondřej Hasal, 3. Roman Panáček, 4. Jaroslav Sedlář, 5. Marcel Tichánek, 6. Josef Vybíral, 7. Zdeněk Novák, 8. Petr Zapletal st., 9. Jan Jášek, 10. Lukáš Benda.

4.2 Schválená nominační listina delegátů pro jarní část sezony soutěžního ročníku 2009/2010.

Okresní přebor a okresní soutěž: 1. Jaroslav Vrba, 2. Ladislav Babušník, 3. Martin Oplt, 4. Zdeněk Novák.

4.3 KR se zapojí do programu Konvence UEFA. Do funkcí mentorů byli nominováni: Petr Zpěvák a Jaroslav Vrba.

4.4 VV schválil Statut komise rozhodčích a delegátů OFS Kroměříž. Statut obdrží všichni rozhodčí a delegáti poštou. V průběhu sezony bude uveřejněn také na webových stránkách www.fotbal-rozhodci.cz

4.5 VV schválil nákup dresů pro rozhodčí od společnosti ALEA.

4.6 Obsazování turnajových a přátelských zápasů bude prováděno

prostřednictvím webové stránky www.fotbal-rozhodci.cz, případné změny delegací budou prováděny vždy v pátek. V této souvislosti apeluje KR na kluby v okrese Kroměříž, aby dodržovaly ustanovení čl. 25 Rozpisu fotbalových soutěží OFS Kroměříž, respektive čl. 34 Rozpisu fotbalových soutěží Zlínského krajského fotbalového svazu.

4.7 Požadavek na obsazení rozhodčími je možné zasílat obsazovacímu úseku na e-mailovou adresu: sportovni.listy@seznam.cz s upřesněním, zda klub požaduje delegovat 1 nebo 3 rozhodčí.

4.8 Důležité upozornění pro rozhodčí a kluby: Delegovaný rozhodčí je povinen omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže a obsazovacímu úseku, jakmile nastanou skutečnosti, bránící mu dostavit se k utkání. Funkci oddílového rozhodčího nebo oddílového pomezního rozhodčího nesmí zastávat osoba, která má zastavenu závodní činnost nebo má zákaz výkonu jakékoliv funkce nebo je v disciplinárním řízení.