„Jestliže míč přejde pomezní čáru, musí rozhodčí nařídit vhazování. Jinou alternativu nemá,“ říká člen komise rozhodčích Petr Zpěvák.

Pro řadu dalších případů pravidla opravňují rozhodčího k tomu, aby tyto situace řešil podle svého vlastního názoru. „Rozhodčí má právo řešit tyto situace tak, jak je viděl on sám, a hráči mají povinnost jeho rozhodnutí respektovat,“ upřesňuje Zpěvák.

Kromě pravidel fotbalu existují další normy, řády a předpisy, podle kterých se fotbal hraje. „Patří mezi ně například soutěžní řád a rozpis příslušné soutěže,“ dodává šéf obsazovacího úseku okresních rozhodčích.

Vzhledem k tomu, že řada fanoušků pravidla dostatečně neovládá, není od věci si připomenout některé herní situace a jejich následné řešení podle pravidel.

VÝSTROJ HRÁČŮ

Povinnou výstroj hráče tvoří dres, trenýrky, stulpny, chrániče holení a kopačky. Dresy hráčů musí mít rukávy. Chrániče holení musí být zcela zakryty stulpnami. Je možné hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky. Ty však nesmějí mít ostré hrany a nesmí být zlomené. Obecně platí, že hráč nesmí mít na sobě žádné předměty, které mohou být nebezpečné. „Jedná se zejména o prsteny, náramky, řetízky a náušnice. Jedinou výjimkou jsou brýle. S těmi je možné do utkání nastoupit, ale je nutné vše uvést ještě před zápasem do zápisu,“ vysvětluje Zpěvák.

OFSAJD

Pravidlo, o kterém se věčně diskutuje v souvislosti s dosažením branky. V tomto pravidle jsou používány dva pojmy – ofsajdová pozice a ofsajd. Ofsajdová pozice: hráč je v ofsajdové pozici, je-li současně na soupeřově polovině hrací plochy a blíže k soupeřově brankové čáře než míč a blíže k soupeřově brankové čáře než předposlední hráč soupeřova družstva. „Postavení hráče v ofsajdové pozici není samo o sobě důvodem pro přerušení hry. Je pouze prvotním předpokladem pro to, aby následně hráč mohl být v ofsajdu,“ říká Zpěvák, který jedním dechem dodává: „Hráč je v ofsajdu až tehdy, jestliže v okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne jeho spoluhráč, se aktivně zapojí do hry. Správné posouzení vyžaduje dokonalou spolupráci rozhodčího a jeho asistentů.“ Hráč nemůže být v ofsajdu při kopu od branky, při kopu z rohu a při vhazování. „Dodnes vidím na zápasech, jak stoper křičí na spoluhráče, aby při kopu od branky vystavili soupeře do ofsajdu. Při dlouhém nákopu se pak diví, že následně dosažený gól platí,“ říká Zpěvák.

HRA RUKOU

Při každém kontaktu míče s rukou se z hlediště ozývá hromový výkřik: „Ruka!“ Ne každý kontakt ruky s míčem je však porušením pravidla. „Za zakázaný způsob hry se považuje úmyslné hraní rukou, kdy hráč zahraje rukou vědomě a ruka směřuje jednoznačně k míči,“ vysvětluje Zpěvák. „Netrestá se například situace, kdy si hráč při odkopu míče nastřelí vlastní ruku.“

TECHNICKÁ ZÓNA

Ke změně dochází v technické zóně. Zatímco dříve mohl trenér udělit pokyn a následně musel sedět na lavičce, nyní může v technické zóně po celou dobu stát. „Pozor, ale stát smí pouze jeden funkcionář. Dále bych chtěl připomenout, že je nutné, aby náhradníci byli řádně ustrojeni. Musí být totiž pro rozhodčího po celou dobu utkání identifikovatelní. Není možné, aby na lavičce seděli obnažení a dresy měli pověšeny na střeše střídačky,“ dodal Zpěvák.