„Komise rozhodčích se nebrání kritice. Ta je ale oprávněná pouze v případě, pokud má oporu ve fotbalových normách. Těmi jsou pravidla fotbalu, soutěžní řád a rozpis příslušné soutěže,“ připomíná Petr Zpěvák, člen komise rozhodčích.

V pohárovém utkání Kyselovice – Pravčice mohli hosté děkovat rozhodčímu Mrázkovi, který si před zápasem řádně plnil své povinnosti. Při kontrole registračních průkazů zjistil, že dvěma hráčům Pravčic skončilo hostování už 30. 6. 2009! Vedoucí družstva přesto hráče uvedl do zápisu a kapitán zápis podepsal. „Pokud by hráči do utkání nastoupili, jednalo by se o neoprávněný start. Oba hráči by byli potrestáni disciplinární komisí, stejně jako vedoucí družstva a kapitán,“ připomíná Zpěvák.

Po utkání Kostelec u Holešova – Šelešovice si hosté v médiích stěžovali na dva momenty. Podle nich padl vyrovnávající gól na 1:1 v osmé nebo dokonce desáté minutě nastavení, navíc pokutovému kopu měla údajně předcházet hra rukou ze strany útočícího hráče. „Komise rozhodčích se okolnostmi tohoto zápasu zabývala. Vycházela přitom ze zápisu rozhodčího a zprávy delegáta. Z nich jasně vyplývá, že v utkání byly nastaveny čtyři minuty a pokutový kop byl nařízen ve třetí minutě nastavení. Rozhodčí Caletka nařídil pokutový kop oprávněně,“ hájí svého kolegu Zpěvák.

„Těsně před nařízením pokutového kopu se útočící hráč snažil vstát, přitom se rukou opřel o zem a míč se o jeho ruku zastavil. V tomto případě se nejedná o porušení pravidla hry rukou. I v této situaci postupoval rozhodčí správně.“

Ve druhém kole došlo ke změně delegace u delegáta. „Je pravda, že pan Oplt byl původně delegován do Prusinovic, nakonec se ale objevil v Tučapech. Komise rozhodčích vyhodnotila zápas Tučapy – Roštění jako rizikový. Z toho důvodu přistoupila ke změně. Delegace byla změněna telefonicky, což umožňuje rozpis soutěže,“ vysvětlil Zpěvák. „Navíc jsme chtěli mít posudek na rozhodčího Skybu, k jehož výkonu měly v předešlém zápase výhrady Prusinovice. Pan Skyba zápas zvládl, o čemž svědčí hodnocení známkou 8,“ dodal Zpěvák.

V týdnu obdržela komise rozhodčích pochvalu na výkon rozhodčího Sedláře v utkání Zlobice – Kyselovice B.