Jednání více než čtyřiceti hráček, rodičů a příznivců DFK zahájila předsedkyně klubu Jana Doleželová, která poděkovala všem členkám za jejich působení v podzimní sezoně; zdůraznila především bezproblémový chod klubu a vysoce disciplinovaný přístup všech hráček k tréninkové a zápasové činnosti.

S hodnocením roku 2007 vystoupila trenérka Svatava Ságnerová, která srovnala výsledky týmu žen a žákyň s předcházející sezonou, a potvrdila trvalý vzestup obou družstev. Ženy získaly v letošním roce 16 bodů a obsadily 7. místo v dvanáctitičlenné tabulce II. ligy, žákyně přezimují na druhém místě tabulky s impozantním skóre 78:7.

Oba týmy prokázaly výkonnostní vzestup a potěšitelné jsou především počty hráček, které přes odchody některých dívek aktivně v družstvech působí.

V družstvu žen působí nyní 27 hráček, z toho dvacet na podzim zasáhlo do hry, tým žákyň čítá v současné době čtrnáct hrajících děvčat a chlapců. Družstvo hraje okresní přebor mladších žáků.

Klub uspořádá ještě v tomto roce náborový turnaj pro děvčata z holešovských základních škol

Vynikající je přístup všech členek DFK k tréninkovým a zápasovým povinnostem, když se na trénincích scházelo 25 – 30 hráček. Při zápasech neměla trenérka nikdy problémy s počtem zúčastněných hráček, ale naopak mohla několikrát vyzkoušet nové hráčky z lavičky.
Pro perspektivu klubu je vynikající fakt, že několik hráček týmu žákyň působí zároveň v soutěži žen a získává zde zkušenosti, které pak výrazně děvčata zúročují ve své soutěži.

Kladně byl hodnocen přesun celého klubu z Holešova do Tučap, kde probíhá vynikající spolupráce s místní organizací TJ Sokol a za zajištění bezproblémového chodu tréninků a zápasů jim za to patří velký dík. Valná hromada odsouhlasila účast týmu žen v roce 2008 na mezinárodním turnaji v Dánsku a program činnosti klubu na další období včetně zimního a letního soustředění.

DFK Holešov má do 21. listopadu tréninkovou přestávku, poté začne trénink v tělocvičně 3. ZŠ, a tým žen se do konce roku zúčastní několika halových turnajů.

Klub uspořádá ještě v tomto roce náborový turnaj pro děvčata z holešovských základních škol a zakončí tento kalendářní rok 22. prosince předvánočním posezením a hodnocením sezony. Rok 2007 bude zakončen tradičním vánočním turnajem DFK Holešov.