Koncerty byly obohaceny o významné hosty, jako jsou pěvecké sbory Masarykova gymnázia Vsetín, Sonet Vsetín, Pěvecký sbor Polanka, sbor Cantica a Cantica laetitia - akademický sbor FT UTB Zlín, SPS Smetana Hulín a část sboru Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského. V doprovodném programu se pak představily různé dětské soubory ZUŠ Morava.

Základní umělecká škola Morava je školou mladou, vznikla v roce 2003. Má tři obory – hudební, výtvarný a literárně-dramatický. Vyučuje ve 22 obcích Zlínského kraje, a to včetně Zlína. Zejména v menších obcích zaměřuje výuku na dodržení hudebních, řemeslných a místních kulturních tradic. 

Jakub Severin