Za své koledování byly děti obdarovány sladkostmi, ale také drobnými penízky. Děkujeme všem, kteří přispěli Zrníčku na obnovu jejich krojů.

Všem koledníkům ze Zrníčka, vedoucím i rodičům patří velké poděkování za dodržování a tradic a vytvoření krásné nedělní atmosféry v centru našeho města.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY 

Předsilvestrovský výšlap na Brdo.
Na nejvyšší vrchol Chřibů vyrazily davy lidí. I se čtyřnohými kamarády