Film „V síti“ i školní verze „V síti: Za školou“ bude k dispozici i v červnovém programu, který bude zveřejněn začátkem příštího týdne opět na prvních 14 dní v měsíci kvůli dynamicky se měnícímu plánu premiér.

Rádi bychom ještě upozornili, že i když pravděpodobně od 25. května přestane platit povinnost nosit roušky venku, ve vnitřních prostorách to stále bude nutné, to znamená i v našem kině. 

Radek Neuman, kino Nadsklepí v Kroměříži