V letošním roce se zkoušky konaly v pátek 14. dubna v SVČ TYMY. Při zkouškách byli přítomni také rodiče mladých rybářů. Naše mladé rybáře vyzkoušeli jejich zkušení starší „kolegové“ z Českého rybářského svazu.

Všichni přítomní svými znalostmi nakonec prokázali, že si rybářský lístek opravdu zaslouží. Chtěla bych poděkovat oběma vedoucím za celoroční přípravu. Děkuji také všem dětem, kteří se poctivě ke zkouškám připravily. Poděkování si zaslouží také zkušební komise za přístup a podporu mladých rybářů.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Kačenka česká je vynikající jedlý druh, bývá uváděn mezi nejchutnějšími houbami.
OBRAZEM: Jarní žně. Dvojice houbařů nasbírala tři plné košíky za hodinu a půl
Všetulská hůlka.
Na holešovský zámek se sjelo přes 900 mažoretek