Jeho práce ovlivnila celosvětovou fotografii. Výstavu zahájil Mgr. Pavel Chmelík. Pěkné odpoledne zpříjemnila svým vystoupením Markéta Vodičková a Filip Vítů.

Výstava potrvá do 20. června 2023.

Radka Turpišová, IC Zvonice Soláň