Děkuji všem bývalým členům KPDM za jejich aktivní přístup a přeji současnému KPDM ve Zlíně spoustu aktivních a pracovitých mladých lidí, aby pokračovali v dobře nastavené a započaté práci svých předchůdců.

Jarmila Vaclachová, bývalá koordinátorka KPDM