Důležitou součástí návštěvy byla také prohlídka Církevní ZŠ, kde se seznámili s naší školou a poznali místní vzdělávací systém. 

Žáci také měli příležitost prozkoumat historické centrum našeho města. Procházka historickými uličkami a návštěva Arcibiskupského zámku přispěly k jejich povědomí o kulturním dědictví regionu. 

Tato návštěva přispěla k rozvoji mezinárodního povědomí, kulturního porozumění a otevření dveří pro budoucí spolupráci mezi našimi školami. Těšíme se na další vzájemné setkání v měsíci červnu na Slovensku.