Vystoupení jejich třídy na školní akademii patřilo k nejlepším. Po dvou letech se ke „svým žáčkům“ opět vrátila, ale vyučování v druhém pololetí narušila koronavirová krize. Ale i v této době se paní učitelka dětem stoprocentně věnovala a zajímala se i o ostatní předměty. Byla v kontaktu nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči.

Chtěla bych jí tímto poděkovat za její přístup k dětem, za její schopnost je zaujmout, povzbudit a ochotu organizovat spoustu nepovinných aktivit.

Nejen jménem svým, mého syna, ale i jménem ostatních rodičů a dětí bych chtěla říct: DĚKUJEME. Ať další děti, které budete učit, Vás mají také tak rády jako můj syn a jeho spolužáci. Bye, bye Bay Bay.

Váš Bay gang