Program jim připravili výsadkoví veteráni, kteří by mohli být jejich dědečky či spíš pradědečky, ale mladistvý elán, nadšení a výkonost jim ani v nejmenším nechyběli. Nová posila holešovských výsadkových veteránů, donedávna aktivní výsadkový důstojník a velitel René Sábela z Prostějova, se postaral o perfektní rozšíření programu. Zvýšil se totiž počet stanovišť.

Kromě těch tradičních, na kterých žáci a žákyně stříleli ze vzduchovky, házeli granátem na cíl (pro neznalé rodiče – ty granáty jsou gumové, nevybuchují),  zkoušeli si oživování v rámci zdravotní přípravy (pod laskavým vedením členek holešovského Červeného kříže) a trefovali se šipkami do terče, bylo další stanoviště radiové – zde si zkoušeli šifrovat zprávy a pomocí vysílaček je posílat dál, na dalším stanovišti vyplňovali znalostní test a to nejúžasnější (alespoň pro kluky) – na stanovišti Kajman si mohli vyzkoušet pod vedením aktivních prostějovských výsadkářů výsadkářskou výzbroj a výstroj jako jsou velké radiostanice, helmy a další, ale hlavně sednout si do plně vyzbrojeného bojového výsadkářského vozidla se dvěma kulomety, které si mohli „osahat“, natáhnout (opět pro rodiče – nebyly nabité), vyzkoušet si řazení a řízení vozidla (samozřejmě na místě) a prolézt si ho skutečně do posledního místečka. Branný den řídil sám R. Sábela, na nástupu jeho účastníky pozdravil starosta města Rudolf Seifert a družstva se ukázněně pohybovala po prostoru zámecké zahrady a plnila přidělené úkoly.

Návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny.
Děti z Holešovska navštívily Senát a Poslaneckou sněmovnu

Opět se ukázalo, jak jsou holešovští výsadkoví veteráni, kteří by si vzhledem ke svému věku mohli užívat odpočinek a vzhledem ke svým zásluhám obecnou úctu spoluobčanů nesmírně aktivní, obětaví a mladiství. Jejich skvělá spolupráce s mládeží je, zejména v této době rostoucích hrozeb, o kterých jsme se naivně domnívali, že přestaly existovat, naprosto nedocenitelná.

Karel Bartošek

Baby dance v pražské Lucerně.
Mladé tanečnice z Holešova vystoupily v pražské Lucerně