Naše z části uniformovaná skupina tvořená členy ČsOL jednota Valtice a Olomouc a sokoly z Třebětic šla symbolickou trasu z Rackové do Hostišové a zpět, přičemž u pomníku proběhl malý pietní akt.

Historie nočního pochodu Cly – Eva připomínajícího stejnojmenný výsadek začala v roce 2004, přičemž hned následujícího roku byl poblíž místa seskoku provedeného 13. 4. 2005 postaven pomník se jmény trojice československých výsadkářů vycvičených v Anglii. 

Clay-Eva, historická událost. Připomeňte si ji: 

Operace Clay (též uváděný jako Clay-Eva; Eva byl krycí název jejich radiostanice) byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.

Ve čtvrtek třináctého dubna 1944 byla do naší oblasti pod hostýnskými vrchy vysazena skupina Clay s vysílačkou Eva ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. Hned po vysazení v prostoru Mysločovice – Racková (konkrétně v katastru obce Hostišová – nachází se zde i malý pomník, který byl zbudován v roce 2005) se vydali na pochod do Hostýnských vrchů.

Nejprve měli představu, že dojdou až do Valašského Meziříčí nebo Rožnova pod Radhoštěm, ale kvůli únavě a tenčícím se zásobám se rozhodli najít úkryt u zámečníka Oldřicha Procházky v Bystřici pod Hostýnem. Prošli údolím Fryštáku, Lukovečku a vstoupili do hor. Došli do blízkosti Tří kamenů a kolem silnice Bystřice-Vsetín se dostali až do Chvalčova a pak do města k adrese. Celý pochod jim trval tři dny, přičemž šli jenom navečer a v noci.

Evžen Petřík, Kroměříž