Děti v rámci přípravy musely vyhledat všechny spojitosti mezi atentátem a naším městem a informace zpracovat natolik poutavě, aby porotu zaujaly. Poté soutěžily, hledaly indicie, luštily šifry, zodpovídaly ošemetné otázky z historie a hlavně se toho spoustu dozvěděly v rámci náročné historické hry, která dětem poutavou formou přibližuje důležité milníky Zemí Koruny české.

Ve velké konkurenci týmů z celé České republiky se náš tým rozhodně neztratil a soutěžící dívky od devíti do čtrnácti let díky dokonalé spolupráci získaly skvělé čtvrté místo. Bramborová medaile holky trochu mrzela, zvláště když po prvních třech částech soutěže figurovaly na excelentním druhém místě.  Soutěž je ale hodně o náhodě a ta letos přála jiným, jedno malé zaváhání je stálo "bednu".

Velmi si cením poctivé přípravy všech dětí a hlavně zapálení, s jakým celou hru absolvovaly. Tuto akci pro všechny kraje České republiky pořádá s přispěním MŠMT karlínský Dům dětí a mládeže Spektrum. Chtěla bych velmi poděkovat Jarmile Vaclachové a volnočasovému středisku TYMY za podporu žáků v jejich cestě za pražským dobrodružstvím a hlavně Honzovi Machalovi, který děti na soutěž připravil.

Barbora Winklerová