Co je vedlo k často strastiplnému putování do neznáma? Jaká místa si vybrali a proč? Co to českému národu přineslo? Děti, které se znají z táborů a kroužků SVČ TYMY se společně s dalšími týmy z celé České republiky vydaly po jejich stopách objevovat nepoznané. Děvčata a chlapci v rámci přípravy museli představit cestovatele ze svého kraje a připravit si o něm prezentaci.

Malí Holešováci si vybrali pana Dušana Macešku, který s dětmi ještě před cestou do Prahy pobesedoval a skvěle je namotivoval. Poté soutěžili, hledali indicie, luštili šifry, zodpovídali ošemetné otázky z historie, a hlavně se toho spoustu dozvěděli v rámci náročné historické hry, která dětem poutavou formou přibližuje důležité milníky Zemí Koruny české. Ve velké konkurenci týmů z celé České republiky se náš tým neztratil a soutěžící od deseti do čtrnácti let díky dokonalé spolupráci získali skvělé třetí místo.

Velmi si ceníme poctivé přípravy dětí a hlavně zapálení, s jakým celou hru absolvovaly. Tuto akci pro všechny kraje České republiky pořádá s přispěním MŠMT karlínský Dům dětí a mládeže Spektrum.

Velmi děkujeme Jarmile Vaclachové a volnočasovému středisku TYMY za podporu žáků v jejich cestě za pražským dobrodružstvím.

Barbora Winklerová a Jan Machala