U Chotkova rybníka jste mohli vidět na platanu odborný zásah arboristů z firmy Jan Pěta, nechyběla komentovaná prohlídka ředitele Správy Arcibiskupského zámku Ing. Martina Krčmy či procházka po zahradě se specialistkou na zahradní umění Ing. Lenkou Křesadlovou, Ing. Jakubem Kinclem z firmy Kavyl nebo hlavní zahradnicí Ing. Lenkou Krůpovou.

Dana Klimešová, Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž